Ogłoszenie o profilu nabywcy - Dostawy, usługi i roboty budowlane

Znak sprawy: Usługi Data publikacji: 2016-12-23
Status: Otwarty

Okresowe ogłoszenie informacyjne - Usługi - nr 6. Kompleksowa obsługa stacji przeładunkowej odpadów wydobywczych oraz placu budowy zamykanego składowiskaw Zakładach Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A
Pełna treść [ pdf 97 kB]
Znak sprawy: Usługi Data publikacji: 2016-12-23
Status: Otwarty

Ogłoszenie o profilu nabywcy - Usługi - nr 6.Kompleksowa obsługa stacji przeładunkowej odpadów wydobywczych oraz placu budowy zamykanego składowiskaw Zakładach Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A
Pełna treść [ pdf 66 kB]
Znak sprawy: Usługi Data publikacji: 2016-12-23
Status: Otwarty

Okresowe ogłoszenie informacyjne - Usługi - nr 5. Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia w Zakładach Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A
Pełna treść [ pdf 97 kB]
Znak sprawy: Usługi Data publikacji: 2016-12-23
Status: Otwarty

Ogłoszenie o profilu nabywcy - Usługi - nr 5. Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia w Zakładach Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A
Pełna treść [ pdf 66 kB]
Znak sprawy: Usługi Data publikacji: 2016-12-23
Status: Otwarty

Okresowe ogłoszenie informacyjne - Usługi - nr 4.Różne usługi inżynieryjne w Zakładach Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Pełna treść [ pdf 98 kB]
Znak sprawy: Usługi Data publikacji: 2016-12-23
Status: Otwarty

Ogłoszenie o profilu nabywcy - Usługi - nr 4.Różne usługi inżynieryjne w Zakładach Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Pełna treść [ pdf 67 kB]