Ogłoszenie o profilu nabywcy - Dostawy, usługi i roboty budowlane

Znak sprawy: Roboty budowlane Data publikacji: 2016-12-23
Status: Otwarty

Okresowe ogłoszenie informacyjne - Roboty budowlane - nr 1.Roboty górnicze w tym drążenie w Zakładach Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Pełna treść [ pdf 96 kB]
Znak sprawy: Roboty budowlane Data publikacji: 2016-12-23
Status: Otwarty

Ogłoszenie o profilu nabywcy - Roboty budowlane - nr 1. Roboty górnicze w tym drążenie w Zakładach Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Pełna treść [ pdf 66 kB]
Znak sprawy: Dostawy Data publikacji: 2016-12-23
Status: Otwarty

Okresowe ogłoszenie informacyjne - Dostawy nr 1.Najem kombajnów ścianowych i chodnikowych dla Zakładów Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Pełna treść [ pdf 96 kB]
Znak sprawy: Dostawy Data publikacji: 2016-12-23
Status: Otwarty

Ogłoszenie o profilu nabywcy - Dostawa nr 1.Najem kombajnów ścianowych i chodnikowych dla Zakładów Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Pełna treść [ pdf 65 kB]
Znak sprawy: Dostawy Data publikacji: 2016-12-23
Status: Otwarty

Okresowe ogłoszenie informacyjne - Dostawy nr 2.Najem maszyn i urządzeń górniczych dla Zakładów Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Pełna treść [ pdf 96 kB]
Znak sprawy: Dostawy Data publikacji: 2016-12-23
Status: Otwarty

Ogłoszenie o profilu nabywcy - Dostawy - nr 2. Najem maszyn i urządzeń górniczych dla Zakładów Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Pełna treść [ pdf 65 kB]