Ogłoszenie o profilu nabywcy - Dostawy, usługi i roboty budowlane

Znak sprawy: Dostawy Data publikacji: 2016-12-23
Status: Otwarty

Okresowe ogłoszenie informacyjne - Dostawy - nr 3.Leasing wraz z dostawą maszyn i urządzeń górniczych w tym m. in.: kompleksu podścianowego, przenośników taśmowych, zgrzebłowych, ogrzewania szybu dla Zakładów Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Pełna treść [ pdf 96 kB]
Znak sprawy: Dostawy Data publikacji: 2016-12-23
Status: Otwarty

Ogłoszenie o profilu nabywcy - Dostawy - nr 3. Leasing wraz z dostawą maszyn i urządzeń górniczych w tym m. in.: kompleksu podścianowego, przenośników taśmowych, zgrzebłowych, ogrzewania szybu dla Zakładów Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Pełna treść [ pdf 65 kB]
Znak sprawy: Dostawy Data publikacji: 2016-12-23
Status: Otwarty

Okresowe ogłoszenie informacyjne - Dostawy - nr 4. DostawyModernizacja urządzeń górniczych w tym: kombajnu, wybranych elementów układu zasilania i sterowania maszyny wciągowej, zmechanizowanego kompleksu podścianowego, przenośnika ścianowego, sieci p.poż dla Zakładów Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Pełna treść [ pdf 96 kB]
Znak sprawy: Dostawy Data publikacji: 2016-12-23
Status: Otwarty

Ogłoszenie o profilu nabywcy - Dostawy - nr 4. Modernizacja urządzeń górniczych w tym: kombajnu, wybranych elementów układu zasilania i sterowania maszyny wciągowej, zmechanizowanego kompleksu podścianowego, przenośnika ścianowego, sieci p.poż dla Zakładów Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Pełna treść [ pdf 66 kB]
Znak sprawy: Dostawy Data publikacji: 2016-12-23
Status: Otwarty

Okresowe ogłoszenie informacyjne - Dostawy - nr 5 Dostawa bonów żywieniowych (kuponów profilaktycznych) na realizację posiłków profilaktycznych oraz zapewnienie realizacji tych bonów w punktach ( placówkach) handlowych i gastronomicznych dla Zakładów Górniczych Jastrzębskiej Spółki
Pełna treść [ pdf 97 kB]
Znak sprawy: Dostawy Data publikacji: 2016-12-23
Status: Otwarty

Ogłoszenie o profilu nabywcy - Dostawy - nr 5. Dostawa bonów żywieniowych (kuponów profilaktycznych) na realizację posiłków profilaktycznych oraz zapewnienie realizacji tych bonów w punktach ( placówkach) handlowych i gastronomicznych dla Zakładów Górniczych Jastrzębskiej Spółki
Pełna treść [ pdf 66 kB]