Ogłoszenie o profilu nabywcy - Dostawy, usługi i roboty budowlane

Znak sprawy: Dostawy Data publikacji: 2016-12-23
Status: Otwarty

Okresowe ogłoszenie informacyjne - Dostawy - nr 6. Serwisy wraz z dostawą części zamiennych podzespołów i zespołów maszyn i urządzeń dla Zakładów Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A
Pełna treść [ pdf 96 kB]
Znak sprawy: Dostawy Data publikacji: 2016-12-23
Status: Otwarty

Ogłoszenie o profilu nabywcy - Dostawy - nr 6. Serwisy wraz z dostawą części zamiennych podzespołów i zespołów maszyn i urządzeń dla Zakładów Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A
Pełna treść [ pdf 65 kB]
Znak sprawy: Dostawy Data publikacji: 2016-12-22
Status: Otwarty

Okresowe ogłoszenie informacyjne - Dostawy - nr 9. Budowa jednolitego ogólnozakładowego systemu łączności telefonicznej oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego dla Zakładów Górniczych Jastrzębskiej Spółki
Pełna treść [ pdf 97 kB]
Znak sprawy: Dostawy Data publikacji: 2016-12-22
Status: Otwarty

Okresowe ogłoszenie informacyjne - Dostawy - nr 8. Budowa układu klimatyzacji grupowej dla Zakładów Górniczych Jastrzębskiej Spółki
Pełna treść [ pdf 96 kB]
Znak sprawy: Dostawy Data publikacji: 2016-12-22
Status: Otwarty

Okresowe ogłoszenie informacyjne - Dostawy - nr 7 Dostawa układu kogeneracyjnego o mocy 2MWe wraz z rozbudową centralnej stacji klimatyzacyjnej z wykorzystaniem ciepła z układów kogeneracyjnych dla Zakładów Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A
Pełna treść [ pdf 97 kB]
Znak sprawy: Dostawy Data publikacji: 2016-12-22
Status: Otwarty

Ogłoszenie o profilu nabywcy - Dostawy - nr 9 Budowa jednolitego ogólnozakładowego systemu łączności telefonicznej oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego dla Zakładów Górniczych Jastrzębskiej Spółk
Pełna treść [ pdf 66 kB]