Ogłoszenie o profilu nabywcy - Dostawy, usługi i roboty budowlane

Znak sprawy: SO.AK.750.2-54/2019 Data publikacji: 2019-12-18 Data przetargu: 2020-01-08
Data otwarcia ofert: 2020-01-08
Status: Otwarty

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 44-330 Jastrzębie-Zdrój Al. Jana Pawła II 4 tel. 32 7564113, fax. 32 4762671 ogłasza przetarg nieograniczony na: Kompleksowa obsługa transportem kolejowym stacji kolejowej KWK Szczygłowice dla JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice w okresie 36 miesięcy
Pełna treść [ pdf 225 kB]
Znak sprawy: - Data publikacji: 2019-12-06
Status: Otwarty

Okresowe ogłoszenie informacyjne - roboty budowlane
Pełna treść [ pdf 302 kB]
Znak sprawy: - Data publikacji: 2019-12-06
Status: Otwarty

Ogłoszenie o profilu nabywcy - roboty budowlane
Pełna treść [ pdf 139 kB]
Znak sprawy: - Data publikacji: 2019-12-06
Status: Otwarty

Okresowe ogłoszenie informacyjne - dostawy
Pełna treść [ pdf 1315 kB]
Znak sprawy: - Data publikacji: 2019-12-06
Status: Otwarty

Ogłoszenie o profilu nabywcy - dostawy
Pełna treść [ pdf 535 kB]
Znak sprawy: - Data publikacji: 2019-12-06
Status: Otwarty

Okresowe ogłoszenie informacyjne - usługi
Pełna treść [ pdf 773 kB]