Nie objęte ustawą P.Z.P - Zakład Wsparcia Produkcji

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - Zakład Wsparcia Produkcji