Ankieta

Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, że obecny sposób prezentacji danych jest czytelny i kompletny?
Który obszar powinniśmy zaprezentować szerzej w kolejnej edycji raportu?
Proszę wybrać na skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza najniższą, a 5 najwyższą ocenę) jak ocenia Pan(i):

The ease of navigating through the document:

The ease of finding interesting report content:

Ile czasu zamierza Pan(i) poświęcić na zapoznanie się z treścią Raportu Zintegrowanego on-line JSW SA?
Na ile prawdopodobne jest, że ponownie odwiedzi Pan(i) Raport Zintegrowany on-line JSW SA?
Które z dostępnych rozdziałów są dla Pan(i) szczególnie ważne (można wybrać więcej niż 1)?
Który z dostępnych rozdziałów jest dla Pan(i) najistotniejszy (można wybrać tylko 1)
Jak ogólnie oceni Pan(i) tegoroczny Raport Zintegrowany on-line JSW SA Proszę ocenić na skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza najniższą, a 5 najwyższą ocenę)?