Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto
Znak sprawy: 214/R/20 Data publikacji: 2020-12-15 Data przetargu: 2021-01-08
Data otwarcia ofert: 2020-12-21
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Świadczenie usług obejmujących wykonywanie przeglądów okresowych oraz napraw doraźnych instalacji klimatyzacji i wentylacji w budynkach ZWP JSW S.A. w latach 2020-21. UWAGA!!! Zmiana terminu aukcji na dzien 08.01.2020
Pełna treść [ pdf 87 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
zał. nr 1 Formularz Ofertowy 83 kB
zał. nr 2 Wymagania techniczne 46 kB
zał. nr 3 Wzór umowy 137 kB
zał. nr 4 zał. nr 1 do Wzoru Umowy 28 kB
zał. nr 5 Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zaobowiązań 31 kB
Informacja RODO 20 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 101/INW/20 Data publikacji: 2020-12-15 Data przetargu: 2021-01-05
Data otwarcia ofert: 2020-12-21
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Remont stojaków typu Valent dla kopalń JSW S.A. w 2021 roku.
Pełna treść [ pdf 78 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 101 INW 20 62 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 101 INW 20 41 kB
Załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 101 INW 20 119 kB
Załącznik nr 4 - Cennik usług 712 kB
Załącznik nr 5 - wzór oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Informacja - RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 098/INW/20 Data publikacji: 2020-12-11 Data przetargu: 2020-12-30
Data otwarcia ofert: 2020-12-16
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na Zakup wraz z dostawą 5 niskooporowych chłodnic powietrza o mocy min. 300kW każda dla KWK Jastrzębie-Bzie.
Pełna treść [ pdf 76 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 098_INW_20 56 kB
Załacznik nr 2 -Specyfikacja techniczna 098_INW_20 46 kB
Załącznik nr 3 -IPU 098_INW_20 98 kB
Załącznik nr 4 - blokada faktur do wadium 348 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja - RODO 20 kB
Znak sprawy: 217/R/20 Data publikacji: 2020-12-11 Data przetargu: 2020-12-29
Data otwarcia ofert: 2020-12-18
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Roboty górnicze związane ze wzmacnianiem obudowy podporowej Chodnika D-3 w pokł. 358/1, poprzez zabudowę podciągów stalowych i kotwienie kotwami strunowymi dla JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 82 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy 217 R 20 39 kB
Zał. nr 2 - Specyfikacja techniczna 217 R 20 65 kB
Zał. nr 3 - Oświadczenia oferenta 217 R 20 38 kB
Zał. nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy 217 R 20 101 kB
Zał. nr 5 - Wzór oświadczenia 25 kB
Zał. nr 6 -Cennik opłat i usług 32 kB
Zał. nr 7 - Informacja - RODO 20 kB
Zał. nr 8 - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
2020.12.14 Informacja o wizji lokalnej 217 R 20 23 kB
Znak sprawy: 204/R/20 Data publikacji: 2020-12-09 Data przetargu: 2021-01-11
Data otwarcia ofert: 2020-12-18 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-12-29
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Badanie jakościowe przewodów i węży hydraulicznych typu 4SP, 4SH, 2SN, 2ST. Uwaga zamieszczono informację o modyfikacji oraz przesunięto termin składania ofert oraz aukcji ! UWAGA ZAMIESZCZONO TREŚC ZADANEGO PYTANIA I UDZIELONEJ ODPOWIEDZI!
Pełna treść [ pdf 71 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. 1 Formularz ofertowy 61 kB
Zał. 2 Wymagania techniczne 45 kB
Zał. 3 Wzór umowy 116 kB
Wzór Oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Informacja - RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
2020.12.16 Informacja o modyfikacji 204 R 20 37 kB
Zał. 1 Formularz ofertowy - po modyfikacji 61 kB
2020.12.16 Informacja o zad.pytaniach i odp.204R 33 kB
Znak sprawy: 209/R/20 Data publikacji: 2020-12-09 Data przetargu: 2021-01-05
Data otwarcia ofert: 2020-12-22
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Wiercenie otworów bezrdzeniowych małośrednicowych w KWK Jastrzębie-Bzie
Pełna treść [ pdf 76 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 56 kB
załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 77 kB
załącznik nr 3 - IPU 128 kB
załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia zablokowanie zobowiązań 43 kB
załącznik nr 5 - Wykaz Stawek Obowiązujących u Zamawiającego 931 kB
Informacja - RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
2020.12.17 Informacja o zad.pytaniach i odp.209R 34 kB