Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto
Znak sprawy: 021/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-03-06 Data przetargu: 2020-03-30
Data otwarcia ofert: 2020-03-20
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Świadczenie usług serwisowych, napraw bieżących układów wyposażenia energoelektronicznego lokomotyw dołowych dla zakładów JSW S.A
Pełna treść [ pdf 57 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 41 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 81 kB
załącznik nr 2 - Wymagania techniczne 49 kB
załącznik nr 1 do Wymagań Technicznych 48 kB
załącznik nr 3 - Oświadczenie Oferenta 45 kB
załącznik nr 4 - IPU 136 kB
załącznikr nr 5 - Oświadczenie blokada faktur 52 kB
Znak sprawy: 052/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-03-06
Data otwarcia ofert: 2020-03-23
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty na: Przebudowa mostu nad rzeką Pszczynką w ciągu ul. Zwycięstwa w Krzyżowicach wraz z przebudową układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Zwycięstwa z ul. Śląską.
Pełna treść [ pdf 52 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 41 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
052 R WRP 20 Wyniki 20 kB
Znak sprawy: 050/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-03-05
Status: Anulowany

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowa obiektu pompowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa przewodu tłocznego DN500 PE i wykonanie przyłącza elektroenergetycznego SN 6kV wraz ze słupową stacją transformatorową.
Pełna treść [ pdf 43 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 17 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 395/R/WRP/19 Data publikacji: 2020-03-05
Data otwarcia ofert: 2020-03-20 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-03-31
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług serwisowych, napraw bieżących urządzeń elektrycznych produkcji APATOR MINING dla kopalń JSW S.A. w 2020 roku
Pełna treść [ pdf 222 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 41 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
2020 03 19 Przes term I 395 R WRP 19 205 kB
2020 03 25 Przes term II 395 R WRP 19 204 kB
Znak sprawy: 039/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-03-04 Data przetargu: 2020-04-02
Data otwarcia ofert: 2020-03-11 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-03-20
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty na: Remont przenośników kubełkowych zabudowanych w ZPMW JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 57 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. 1 Formularz ofertowy 500 kB
Zał. 2 Specyfikacja techniczna 523 kB
Zał. 3 Oświadczenie oferenta 462 kB
Zał. 4 IPU 554 kB
Zał. 5 Cennik opłat 139 kB
Zał. 6 Wykaz osób 332 kB
Zał. 7 Oświadczenie 370 kB
Informacja - RODO 41 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
2020-03-17 Informacja o modyfikacji 039 R WRP 20 205 kB
2020-03-17 Informacja o zapytaniach i odpowiedziach 039 R WRP 20 208 kB
Zał. 2 Specyfikacja techniczna - po zmianach 525 kB
Zał. 4 IPU - po zmianach 556 kB
2020-03-18 Informacja o zapytaniach i odpowiedziach 039 R WRP 20 199 kB
039 R WRP 20 Wyniki 171 kB
Znak sprawy: 400/R/WRP/19 Data publikacji: 2020-02-25
Data otwarcia ofert: 2020-03-11
Status: Zamknięty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na:Remont zwalniaków elektrohydraulicznych budowy przeciwywybuchowej dla kopalń JSW S.A. w 2020 roku.
Pełna treść [ pdf 41 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 41 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja o wyborze ofert 11 kB