Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto
Znak sprawy: 278/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-09-03
Data otwarcia ofert: 2019-09-18
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty na: Kompleksową obsługę i serwis instalacji powierzchniowej służącej do odzysku polegającego na wykorzystaniu odpadów i produktów spalania, odpadów poflotacyjnych i wody dołowej do celów profilaktyki pożarowej i metanowej na dole kopalni dla JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Borynia
Pełna treść [ pdf 51 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja RODO 17 kB
278 R WZP 19 wyniki 18 kB
Znak sprawy: 260/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-08-30 Data przetargu: 2019-09-20
Data otwarcia ofert: 2019-09-13
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty na: Nadbudowa obwałowań potoku Knurówka z regulacją koryta w ramach profilaktyki przeciw zawodnieniu niecki obniżeniowej powstającej w rejonie ulic Wilsona i Niepodległości
Pełna treść [ pdf 91 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 17 kB
Zał. nr 1 - Formularz Ofertowy 174 kB
Zał. nr 2 - Specyfikacja techniczna 203 kB
Zał. nr 3 - Oświadczenie oferenta 129 kB
Zał. nr 4 - IPU 308 kB
Zał. nr 5 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 60 kB
Zał nr 2 do Specyfikacji technicznej 131 kB
260 R WZP 19 Wyniki 84 kB
Znak sprawy: 255/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-08-30 Data przetargu: 2019-09-18
Data otwarcia ofert: 2019-09-09
Status: Anulowany

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na kompleksową obsługę urządzeń transportu urobku w trakcie prowadzonych robót górniczych przygotowawczych dla JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów.
Pełna treść [ pdf 122 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy 255R 39 kB
Zał. nr 2 - Specyfikacja Techniczna 255R 94 kB
Zał. nr 3 - Oświadczenie oferenta 255R 41 kB
Zał. nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy 255R 157 kB
Zał. nr 5 - Wzór oświadcz. o zg. na zablokow. zobow. 255R 29 kB
Zał. nr 6 - Cennik opłat i usług świadczonych dla firm obcych 255R 1443 kB
Informacja - RODO 17 kB
Znak sprawy: 266/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-08-29 Data przetargu: 2019-09-19
Data otwarcia ofert: 2019-09-13
Status: Zamknięty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na:Świadczenie usług transportowych 3 samochodami osobowymi oraz busem 9-osobowym w krajowym transporcie drogowym i międzynarodowym transporcie drogowym dla JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Borynia, Ruch Zofiówka i Ruch Jastrzębie.
Pełna treść [ pdf 90 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
zał. 1 Formularz Ofertowy 42 kB
zał. 2 Oświadczenie Oferenta 36 kB
zał. 3 Specyfikacja Techniczna 41 kB
zał. 4 Istotne Postanowienia Umowy 77 kB
zał. 5 Wzór oświadczenia - blokada faktur 17 kB
Informacja RODO 17 kB
Informacja o zapytaniach i odpowiedziach 36 kB
Informacja o modyfikacji 48 kB
zał.1 Formularz Ofertowy po MODYFIKACJI 45 kB
Informacja o zadanych pytaniach i odpowiedziach cz. 2 34 kB
Informacja o wyborze ofert 11 kB
Znak sprawy: 267/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-08-29 Data przetargu: 2019-09-16
Data otwarcia ofert: 2019-09-06
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty na: Roboty górnicze w zakresie wzmocnienia chodnika 25a w pokładzie 405/3 dla JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice.
Pełna treść [ pdf 94 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. nr 1 Formularz ofertowy 267R 41 kB
Zał. nr 2 Wymagania techniczne 267R 128 kB
Zał. nr 1 do Wymagań Techn. Ośw. o wizji lokalnej 267R 34 kB
Zał. nr 2 do Wymagań Techn. Schetamt wyk. zabud. 267R 423 kB
Zał. nr 3 Oświadczenie oferenta 267R 45 kB
Zał. nr 4 Istotne Postanowienia Umowy 267R 374 kB
Zał. nr 5 Cennik opłat i usług świadcz. dla firm obcych 267R 690 kB
Zał. nr 6 Wzór oświadcz. o zgodzie na zablokow. zobow. 267R 25 kB
Informacja - RODO 17 kB
2019.09.27 Wyniki 261R 9892 B
Znak sprawy: 256/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-08-26
Data otwarcia ofert: 2019-09-10
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty na: Roboty górnicze związane ze wzmacnianiem obudowy chodnika Cz-4a w pokładzie 364/2, niezbędnych dla prowadzenia eksploatacji pokładu 364/2 ścianą Cz-4a dla JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 175 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 17 kB
256 R WZP 19 Wyniki 87 kB