Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto
Znak sprawy: 027/R/21 Data publikacji: 2021-02-26 Data przetargu: 2021-03-16
Data otwarcia ofert: 2021-03-05
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty na: Wykonanie pobierki spągu za pomocą spągoładowarki i MW w przekopie wentylacyjnym W-1 na poz. 1000 w JSW S.A. KWK Pniówek.
Pełna treść [ pdf 107 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 89 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 83 kB
Załącznik nr 3 - Istotrne Postanowienia Umowy 165 kB
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 84 kB
Załącznik nr 5 - Cennik opłat i usłyg świadczonych dla firm obcych 376 kB
Załącznik nr 6 - Informacja RODO 20 kB
Załącznik nr 7 - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
027 R 21 Wyniki 19 kB
Znak sprawy: 029/R/21 Data publikacji: 2021-02-25 Data przetargu: 2021-03-11
Data otwarcia ofert: 2021-03-04
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: wydrążenie przekopu C-25 w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka - Ruch Borynia
Pełna treść [ pdf 58 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. 1 Formularz ofertowy 310 kB
Zał. 1a do Formularza ofertowego - kosztorys 422 kB
Zał. 2 Specyfikacja techniczna 353 kB
Zał. 3 Istotne Postanowienia Umowy 393 kB
Zał. 4 Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 281 kB
Zał. 5 Cennik wyrobów i usług produkcji pomocniczej 336 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja - RODO 20 kB
Znak sprawy: 028/R/21 Data publikacji: 2021-02-24 Data przetargu: 2021-03-15
Data otwarcia ofert: 2021-03-04 Otwarcie ofert przesunięto na: 2021-03-05
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty na: Kompleksowa obsługa urządzeń transportu urobku z prowadzonych robót górniczych przygotowawczych dla JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów.
Pełna treść [ pdf 58 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 68 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 104 kB
Załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 194 kB
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 322 kB
Załącznik nr 5 - Cennik opłat stosowanych przez KWK Knurów-Szczygłowice 1529 kB
Informacja - RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja o zad.pytaniach i odp. 028 R 30 kB
028 R 21 wyniki 19 kB
Znak sprawy: 022/INW/21 Data publikacji: 2021-02-19 Data przetargu: 2021-03-12
Data otwarcia ofert: 2021-02-25
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Wykonanie wyrobisk górniczych rozdzielni RZ6 "Nowa" w rejonie szybów Foch na poziomie 650m w JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów.
Pełna treść [ pdf 61 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 20 kB
Załacznik nr 2 - Formularz Ofertowy 65 kB
Załacznik nr 4 - Cennik 843 kB
Załacznik nr 5 - oświadczenie wadium 31 kB
Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna 88 kB
Załącznik nr 3 - IPU 173 kB
Załącznik nr 6-Ośwadcznie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 026/INW/21 Data publikacji: 2021-02-19 Data przetargu: 2021-03-02
Data otwarcia ofert: 2021-03-03
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty: Wykonywanie remontów silników budowy zwykłej do 200 kW dla potrzeb kopalń JSW S.A. w 2021 i 2022 roku.
Pełna treść [ pdf 40 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 20 kB
Wymagania Ofertowe 026 INW 21 75 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 74 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 49 kB
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego 52 kB
Załącznik nr 2 do formularza ofertowego 35 kB
Załącznik nr 3 - IPU 117 kB
Załącznik nr 4 - Blokada wadium 26 kB
Załącznik nr 5 - cennik usług 1498 kB
026 INW 21 Wyniki 11 kB
Znak sprawy: 023/INW/21 Data publikacji: 2021-02-19 Data przetargu: 2021-03-02
Data otwarcia ofert: 2021-03-03
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty: Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z budową przepompowni wód deszczowych z rurociągiem tłocznym w rejonie ul. Floriana w Krzyżowicach.
Pełna treść [ pdf 47 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy 67 kB
Załącznik Nr 2 - Specyfikacja techniczna 55 kB
Załącznik nr 2A do Specyfikacji Technicznej 449 kB
Załącznik Nr 3 - IPU 96 kB
Załącznik nr 4 - Ośwadczenie o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 52 kB
Załącznik nr 5-RODO 20 kB
Załącznik nr 6-Ośwadcznie dużego przedsiębiorcy 107 kB
023 INW 21 Wyniki 12 kB