Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto
Znak sprawy: 043/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-03-19 Data przetargu: 2020-04-06
Data otwarcia ofert: 2020-03-26
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty na: Modernizację systemu nagrzewnic szybu ,,Ludwik" w JSW S.A. KWK Pniówek.
Pełna treść [ pdf 56 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. 1 Formularz ofertowy 65 kB
Zał. 2 Wymagania techniczne 37 kB
Zał. 1-3 do Wymagań technicznych 6299 kB
Zał. 3 Oświadczenia oferenta 62 kB
Zał. 4 Istotne Postanowienia Umowy 118 kB
Zał. nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy 31 kB
Zał. 5 Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 53 kB
Zał. 6 Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej 36 kB
Informacja - RODO 41 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
043 R WRP 20 wyniki 11 kB
Znak sprawy: 048/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-03-18
Data otwarcia ofert: 2020-04-02
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na: Roboty górnicze związane ze wzmacnianiem obudowy podporowej Chodnika Bw-1 w pokł. 402 poprzez przykotwienie kotwami strunowymi zabudowanych podciągów stalowych dla JSW S.A. KWK Budryk. - Uwaga!!! zmiana godziny otwarcia i sali
Pełna treść [ pdf 42 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja RODO 41 kB
Znak sprawy: 049/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-03-12 Data przetargu: 2020-05-04
Data otwarcia ofert: 2020-03-23 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-04-24
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Roboty budowlane polegające na remoncie budynku zbiorników zapasowych z klasyfikacją wstępną - ob. nr 2.1z KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka - etap I.
Pełna treść [ pdf 51 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 45 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 105 kB
Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej 37 MB
Załącznik nr 2 do Specyfikacji technicznej 802 kB
Załącznik nr 3 do Specyfikacji technicznej 30 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenia Oferenta 69 kB
Załącznik nr 4 -Istotne Postanowienia Umowy 137 kB
Załącznik nr 5 - Cennik opłat i usług świadczonych dla firm obcych 580 kB
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 19 kB
Załącznik nr 8 - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja - RODO 41 kB
2020.04.23 Informacja o modyfikacji 049 R WRP 20 31 kB
2020.04.23 Informacja o zapytaniach i odpowiedziach 049 R WRP 20 42 kB
Załącznik nr 4 - IPU po modyfikacji 137 kB
Znak sprawy: 042/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-03-11 Data przetargu: 2020-04-01
Data otwarcia ofert: 2020-03-18
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty na: Roboty górnicze związane z przebudową, podbudową obudowy w wyrobiskach dołowych w JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice, Ruch Knurów
Pełna treść [ pdf 59 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. 1 do ogłoszenia o aukcji - formularz ofertowy 352 kB
Zał. 1a do formularza ofertowego - tabela nr 1 564 kB
Zał. 2 do ogłoszenia o aukcji - specyfikacja techniczna 462 kB
Zał. 3 do ogłoszenia o aukcji - oświadczenie oferenta 315 kB
Zał. 4 do ogłoszenia o aukcji - IPU 768 kB
Zał. 4 do specyfikacji technicznej - dodatkowe oświadczenie oferenta 17 kB
Zał. 5 do ogłoszenia o aukcji - cennik opłat 637 kB
Zał. 6 do aukcji elektronicznej - oświadczenie 181 kB
Informacja - RODO 41 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
042 R WRP 20 Wyniki 170 kB
Znak sprawy: 038/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-03-10
Data otwarcia ofert: 2020-03-25 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-05-04
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na: Modernizacja kotłowni o mocy 2 x 4MWc dla potrzeb wykorzystania ciepła odpadowego z układów kogeneracyjnych (10 MWt) na terenie szybu VI w JSW S.A.KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 41 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja - RODO 41 kB
2020 03 23 Przes term I 038 R WRP 20 205 kB
Znak sprawy: 047/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-03-09 Data przetargu: 2020-03-23
Data otwarcia ofert: 2020-03-16
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Wymianę uszczelnienia kesonowego zrębu szybu III wraz z dostawą materiałów dla KWK Borynia Zofiówka Ruch Borynia
Pełna treść [ pdf 55 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. nr 1 Formularz ofertowy 047 R WRP 20 47 kB
Zał. nr 2 Specyfikacja techniczna 047 R WRP 20 42 kB
Zał. nr 3 Oświadczenie oferenta 047 R WRP 20 39 kB
Zał. nr 4 IPU 047 R WRP 20 93 kB
Zał. nr 5 - Oświadczenie o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 19 kB
Zał. nr 6 - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja - RODO 41 kB