Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto
Znak sprawy: 105/INW/20 Data publikacji: 2020-12-23 Data przetargu: 2021-01-12
Data otwarcia ofert: 2021-01-05
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na:"Remont wózków hamulcowych kolejek podwieszanych dla potrzeb ruchowych Kopalń JSW S.A. w latach 2020-2021"
Pełna treść [ pdf 102 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załacznik nr 1 - Formularz Ofertowy 98 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 44 kB
Załącznik nr 3 - IPU 128 kB
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 26 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja - RODO 20 kB
Znak sprawy: 221/R/20 Data publikacji: 2020-12-21 Data przetargu: 2021-01-12
Data otwarcia ofert: 2020-12-28 Otwarcie ofert przesunięto na: 2021-01-08
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na psychologiczną interwencję kryzysową
Pełna treść [ pdf 500 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. 1 Formularz ofertowy 314 kB
Zał. 2 Wymagania techniczne 455 kB
Zał. 3 Istotne postanowienia umowy 557 kB
Zał. 4 Oświadczenie o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 355 kB
Informacja - RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 094/INW/20 Data publikacji: 2020-12-21 Data przetargu: 2021-01-08
Data otwarcia ofert: 2020-12-31
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na swiadczenie usług remontowych pomp typu OW i OWB dla KWK Knurów-Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 78 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zalacznik nr 1 Formularz Ofertowy 94 kB
ZAlacznik nr 2 Specyfikacja techniczna 37 kB
cznik nr 3 IPU 123 kB
Zalacznik nr 5 Cennkik 235 kB
Informacja -RODO 20 kB
Oswiadczenie duzego przedsiebiorcy 107 kB
Wzór Oswiadczenia-blokada faktur 24 kB
Znak sprawy: 103/INW/20 Data publikacji: 2020-12-17 Data przetargu: 2021-01-19
Data otwarcia ofert: 2021-01-12 Otwarcie ofert przesunięto na: 2021-01-12
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Remont okresowy wentylatorów głównego przewietrzania typu WPR 200/1,8 nr 1 i 2 przy szybie III oraz nr 6 przy szybie V KWK Borynia-Zofiówka Ruch Borynia. Godzina Przeprowadzenia aukcji do 11:00.
Pełna treść [ pdf 60 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 405 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 313 kB
Załącznik nr 3 - IPU 462 kB
Załącznik nr 4 - blokada faktur do wadium 348 kB
Informacja - RODO 20 kB
Załacznik -Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 196/R/20 Data publikacji: 2020-12-16 Data przetargu: 2021-01-12
Data otwarcia ofert: 2020-12-28
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Wykonanie wierceń otworów małośrednicowych rdzeniowych w JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 77 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. nr 1 - Formularz Ofertowy 62 kB
Zał. nr 2 - Specyfikacja Techniczna 66 kB
Zał. nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 98 kB
Zał. nr 4 - Cennik opłat i usług świadczonych dla firm obcych 32 kB
Zał. nr 5 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 23 kB
Zał. nr 6 - Informacja - RODO 20 kB
Zał. nr 7 - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 218/R/20 Data publikacji: 2020-12-15 Data przetargu: 2021-01-11
Data otwarcia ofert: 2020-12-22
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Wykonanie badań specjalistycznych obudowy szybowej dla kopalń JSW S.A. na lata 2021 - 2023.
Pełna treść [ pdf 76 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 58 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 67 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenia Oferenta 40 kB
Załącznik nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy 96 kB
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 26 kB
Załącznik do Specyfikacji technicznej 75 kB
Załącznik do Istotnych Postanowień Umowy 75 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja - RODO 20 kB
Informacja o zapytaniach i odpowiedziach 218 R 20 24 kB