Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto
Znak sprawy: 241/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-09-06 Data przetargu: 2019-10-02
Data otwarcia ofert: 2019-09-19 Otwarcie ofert przesunięto na:
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną: Zabudowa rurociągów odmetanowania (wraz z materiałem, za wyjątkiem rur) w wyrobiskach dołowych JSW S.A. KWK Pniówek" UWAGA! Przesunięto termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w aukcji z dnia 18.09.2019 r. na 19.09.2019 r. oraz termin aukcji z dnia 27.09.2019 r. na dzień 02.10.2019 r.
Pełna treść [ pdf 95 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 17 kB
załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 51 kB
załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 52 kB
załącznik Nr 3 - Oświadczenie oferenta 50 kB
załącznik nr 4 - IPU 102 kB
załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia -blokada faktur 51 kB
załącznik nr 6 - Cennik 87 kB
Informacja o zapytaniach i odp. 32 kB
Znak sprawy: 273/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-09-06
Data otwarcia ofert: 2019-09-23
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty na kompleksowe wykonanie budynku przeznaczonego do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych na terenie KWK "Bzie-Dębina" w budowie
Pełna treść [ pdf 197 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 17 kB
Wyniki 105 kB
Znak sprawy: 264/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-09-05
Data otwarcia ofert: 2019-09-24
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty na: Usługi zwałowania i pryzmowania węgla na zwałach wykonywane za pomocą spycharek świadczone na rzecz JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 126 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 17 kB
264 R WZP 19 Wyniki 81 kB
Znak sprawy: 235/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-09-04 Data przetargu: 2019-09-26
Data otwarcia ofert: 2019-09-18
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Modernizacja Stacji Geofizyki Górniczej KWK "Knurów -Szczygłowice" Ruch Szczygłowice oraz Ruch Knurów.
Pełna treść [ pdf 92 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
zał. 1 Formularz Ofertowy 42 kB
zał. 1 do Formularza Ofertowego 33 kB
zał. 2 Specyfikacja techniczna 58 kB
zał. 3 Oświadczenie Oferenta 110 kB
zał. 4 Istotne Postanowienia Umowy 128 kB
zał. 5 Cennik Usług 335 kB
zał. 6 Wzór oświadczenia - blokada faktur 22 kB
Informacja RODO 17 kB
Znak sprawy: 152/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-09-03
Data otwarcia ofert: 2019-09-18
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi w zakresie: Prace związane z remontem wylotów ze zbiorników węgla surowego w ZPMW KWK Budryk.
Pełna treść [ pdf 50 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 17 kB
Znak sprawy: 246/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-09-03 Data przetargu: 2019-09-24
Data otwarcia ofert: 2019-09-17
Status: Anulowany

Unieważnienie postępowania na: Drążenie osadnika głównego poz. 1110, osadnika II poz. 1110, chodnika nadosadnikowego II poz. 1110, chodnika nadosadnikowego I poz. 1110, osadnika I poz. 1110 w JSW S.A. KWK Bzie-Dębina w budowie.
Pełna treść [ pdf 94 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 199 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 225 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta 147 kB
Załącznik nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy 450 kB
Załącznik nr 5 - Cennik opłat i usług świadczonych dla firm obcych 411 kB
Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenie o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 117 kB
Informacja - RODO 17 kB