Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto
Znak sprawy: 268/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-09-10 Data przetargu: 2019-10-08 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-09-25
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Modernizacja instalacji do odwadniania odpadów flotacyjnych w ZPMW KWK Borynia-Zofiówka-JastrzębieRuch Borynia - opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja robót budowlanych oraz zabudowa i uruchomienie urządzeń pochodzących ze zlikwidowanej kopalni Krupiński
Pełna treść [ pdf 94 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
zał. 1. Formularz ofertowy 44 kB
zał. 2. Oświadczenia Oferenta 45 kB
zał. 3. Specyfikacja techniczna 73 kB
zał. 4. Istotne Postanowienia Umowy 134 kB
zał. 5. Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 17 kB
zał. 6. Cennik KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębe Ruch Borynia 222 kB
zał. 8. Wykaz osób posiadających wymagane przepisami kwalifikacje 29 kB
Informacja - RODO 17 kB
Informacja o modyfikacji zapisów ogloszenia o aukcji 268RWZP19 32 kB
Informacja o zadanych pytaniach do treści ogłoszenia o aukcji 268RWZP19 i udzielonych odpowiedziach 18.09.2019 50 kB
zał. 3 - Specyfikacja techniczna po modyfikacji 73 kB
zał. 4 - Istotne Postanowienia Umowy po modyfikacji 134 kB
Informacja o zadanych pytaniach do treści ogłoszenia o aukcji 268RWZP19 i udzielonych odpowiedziach 23.09.2019 32 kB
Informacja o zadanych pytaniach do treści ogłoszenia o aukcji 268RWZP19 i udzielonych odpowiedziach 25.09.2019 31 kB
Znak sprawy: 269/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-09-10 Data przetargu: 2019-10-04
Data otwarcia ofert: 2019-09-18 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-09-23
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty na modernizację układu klimatyzacji w budynku administracyjnym dyrekcji w KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch Borynia
Pełna treść [ pdf 91 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 225 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 228 kB
Załącznik nr 3 - oświadczenie oferenta 178 kB
Załącznik nr 4 - IPU 252 kB
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie 147 kB
Informacja - RODO 17 kB
Wyniki 103 kB
Znak sprawy: 282/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-09-10 Data przetargu: 2019-10-03
Data otwarcia ofert: 2019-09-24
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na wykonanie usługi w zakresie: Roboty górnicze w zakresie zabudowy przenośnika zgrzebłowego ścianowego i podścianowego dla zbrojonej ściany XXV w pokł. 405/3, zabudowy napędów przenośników taśmowych wraz z trasą przenośników dla JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice.
Pełna treść [ pdf 93 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Wymagania Techniczne 106 kB
Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy 43 kB
Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego 23 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta 33 kB
Załącznik nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy 151 kB
Załącznik nr 5 - Wykaz osób 34 kB
Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia o blokadzie należności 19 kB
Załącznik nr 7 – Cennik opłat za usługi dla firm zewnętrznych 764 kB
Informacja - RODO 17 kB
Znak sprawy: 288/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-09-10
Data otwarcia ofert: 2019-09-25
Status: Anulowany

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na: Roboty górnicze związane z drążeniem Chodnika Cw-2 na długości 25 m w JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 50 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 17 kB
Znak sprawy: 275/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-09-09
Data otwarcia ofert: 2019-09-24
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty na usługi żurawiami samochodowymi oraz zwyżką samochodową dla JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 43 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja RODO 17 kB
Wybór najkorzystniejszej oferty 11 kB
Znak sprawy: 224/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-09-06 Data przetargu: 2019-10-14
Data otwarcia ofert: 2019-10-04
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną:Roboty budowlane polegające na remoncie budynku płuczki ob. nr 3.1z KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka.UWAGA! Przesunięto termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w aukcji z dnia 02.10.2019 r. na 04.10.2019 r. oraz termin aukcji z dnia 10.10.2019 r. na dzień 14.10.2019 r.
Pełna treść [ pdf 95 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 17 kB
załącznik nr 2 - Wymagania Techniczne 52 kB
załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta 118 kB
załącznik nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy 88 kB
załącznik nr 5 - Cennik 1621 kB
załącznik nr 6 - Oświadczenie (blokada faktur) 29 kB
załącznik nr 1 - Formularz ofertowy-po modyfikacji 39 kB
przedmiar po modyfikacji 791 kB
Informacja o zapytaniach i odp. 268 kB
Informacja o Modyfikacji 261 kB
Informacja o Modyfikacji 2 38 kB