Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto
Znak sprawy: 224/R/20 Data publikacji: 2020-12-30 Data przetargu: 2021-01-15
Data otwarcia ofert: 2021-01-08
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na wykonanie typowych i cyklicznych pomiarów, analiz i opracowań w zakresie klimatyzacji dla potrzeb Kopalń JSW S.A.
Pełna treść [ pdf 63 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. nr 1 Formularz ofertowy 224 R 20 66 kB
Zał. nr 2 Specyfikacja Techniczna 224 R 20 45 kB
Zał. nr 3 IPU 224 R 20 103 kB
Zał. nr 4 Wzór blokady należności 224 R 20 25 kB
Zał. nr 5 - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Zał. nr 6 - Informacja - RODO 20 kB
Znak sprawy: 110/INW/20 Data publikacji: 2020-12-30 Data przetargu: 2021-01-11
Data otwarcia ofert: 2021-01-12
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na: PRZEBUDOWA POMPOWNI NA ZAWALU POTOKU PAWŁÓWKA WRAZ Z WYKONANIEM AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO DLA AWARYJNEGO ZASILANIA ENERGETYCZNEGO
Pełna treść [ pdf 40 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 20 kB
Wymagania Ofertowe 110 INW 20 60 kB
Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy 61 kB
Załącznik Nr 2 - specyfikacja techniczna 47 kB
Załącznik Nr 3 - Istotne Postanowienia umowy 106 kB
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 61 kB
Załącznik Nr 5- wizja lokalna 28 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Załącznik nr 1 a Przedmiar rob. 1030 kB
Znak sprawy: 102/INW/20 Data publikacji: 2020-12-29 Data przetargu: 2021-01-15
Data otwarcia ofert: 2021-01-07
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na remont mostu przenośnikowego ob.11.4 w ZPMW KWK Pniówek
Pełna treść [ pdf 78 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załacznik nr 1 Formularz Ofertowy 74 kB
Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna 75 kB
Załącznik nr 2 A do Specyfikacja techniczna 1855 kB
Załącznik nr 3 IPU 112 kB
Załącznik nr 4 Wizja lokalna 36 kB
Załącznik nr 6 cennik usług 92 kB
Załącznik nr 5 Oswiadczenie 52 kB
Informacja -RODO 20 kB
Oswiadczenie duzego przedsiebiorcy 107 kB
Znak sprawy: 222/R/20 Data publikacji: 2020-12-28 Data przetargu: 2021-01-20
Data otwarcia ofert: 2021-01-12
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na wykonanie robót wzmacniających wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej dla budynku administracyjnego - centrali telefonicznej działu zaopatrzenia i działu szkolenia w KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów.
Pełna treść [ pdf 60 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy 108 kB
Załącznik nr 2. Specyfikacja techniczna 112 kB
Załącznik nr 2.1 do Specyfikacji technicznej 1977 kB
Załącznik nr 3. Wizja lokalna 28 kB
Załącznik nr 4. Istotne Postanowienia Umowy 277 kB
Załącznik nr 5. Cennik 1556 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja RODO 20 kB
Znak sprawy: 099/INW/20 Data publikacji: 2020-12-28 Data przetargu: 2021-01-19
Data otwarcia ofert: 2021-01-05 Otwarcie ofert przesunięto na: 2021-01-08
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Remont urządzeń ręcznych do wiercenia i kruszenia dla kopalń JSW S.A. w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy w latach 2020-2021
Pełna treść [ pdf 80 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 421 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 230 kB
Załącznik nr 3 - IPU 429 kB
Załącznik nr 4 - blokada faktur do wadium 348 kB
Załącznik nr 1A do Formularza Ofertowego 240 kB
Informacja - RODO 20 kB
Załacznik -Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Info o Modyfikacji 099 INW 20 201 kB
Załącznik nr 1A do FO - po modyfikacji 32 kB
Znak sprawy: 223/R/20 Data publikacji: 2020-12-28 Data przetargu: 2021-01-08
Data otwarcia ofert: 2021-01-04
Status: Zamknięty

Informacja o wyborze ofert: Usługi przewozu ludzi autobusami dla JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 61 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
zał. nr 1 Formularz Ofertowy 46 kB
zał. nr 2 Specyfikacja techniczna 53 kB
zał. 3 Oświadczenie Oferenta 34 kB
zał. nr 4 Istotne Postanowienia Umowy 89 kB
zał. nr 5 Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 26 kB
zał. nr 6 Cennik 32 kB
Informacja RODO 20 kB
załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Infrormacja o wyborze ofert 11 kB