Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto
Znak sprawy: 031/INW/21 Data publikacji: 2021-03-09 Data przetargu: 2021-04-09
Data otwarcia ofert: 2021-03-26
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Roboty budowlane polegające na budowie mostu przenośnikowego wraz z demontażem istniejącego mostu 5-3b ob. nr 5.3z w ZPMW KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka
Pełna treść [ pdf 58 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 52 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 110 kB
Załącznik nr 2.6 - Przedmiar i kosztorys - branża budowlana 238 kB
Załącznik nr 2.7 - Przedmiar i koztorys - branża maszynowa 83 kB
Załącznik nr 2.8 - Przedmiar i kosztorys - branża elektryczna 155 kB
Załącznik nr 2.9 - Wzór oświadcznenia - wizja lokalna 30 kB
Załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 184 kB
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o blokadzie zobowiązań 296 kB
Załącznik nr 5 - Cennik opłat i usług 221 kB
Informacja RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja o zapytaniu i udzielonej odpowiedzi 031 INW 21 30 kB
Informacja o zapytaniach i udzielonych odpowiedziach 031 INW 21 - II 56 kB
Informacja o sprostowaniu odpowiedzi 031 INW 21 38 kB
Informacja o zapytaniach i udzielonych odpowiedziach III 30 kB
Znak sprawy: 034/R/21 Data publikacji: 2021-03-08 Data przetargu: 2021-03-23
Data otwarcia ofert: 2021-03-16
Status: Anulowany

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Badanie jakościowe noży do kombajnu ścianowego lub chodnikowego.
Pełna treść [ pdf 54 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. 1 Formularz ofertowy 59 kB
Zał. 2 Wymagania techniczne 54 kB
Zał. 1 do Wymagań technicznych 205 kB
Zał. 2 do Wymagań technicznych 237 kB
Zał. 3 Wzór umowy 107 kB
Informacja - RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 032/R/21 Data publikacji: 2021-03-04 Data przetargu: 2021-03-16
Data otwarcia ofert: 2021-03-10
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Wykonanie usług transportowych samochodami osobowo-towarowymi świadczonych na rzecz JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 55 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 47 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 52 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenia oferenta 34 kB
Załącznik nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy 92 kB
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie wadium 26 kB
Załącznik nr 6 - Wykaz cen obowiązujących dla KWK Budryk 32 kB
Załącznik nr 7 - Informacja RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 030/INW21 Data publikacji: 2021-03-03 Data przetargu: 2021-04-19
Data otwarcia ofert: 2021-03-17 Otwarcie ofert przesunięto na: 2021-04-12
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na:Zakup 2 wież chłodniczych o mocy 6MW wraz z zabudową oraz przystosowanie do instalacji Powierzchniowej Stacji Klimatyzacji Centralnej w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka.
Pełna treść [ pdf 52 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 20 kB
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 030 INW 21 62 kB
Załacznik nr 2 Specyfikacja techniczna 030 INW 21 53 kB
Załacznik nr 3 Istotne postanowienia umowy 030 INW 21 110 kB
Załącznik nr 4 wzór ośwadczenia do wadium 030 INW 21 41 kB
Załącznik nr 5 Cennik dla firm obcych cz. 1 278 kB
Załącznik nr 5 Cennik dla firm obcych cz. 2 303 kB
Załącznik 6 Zarządzenie KRZG 12 MB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
załącznik do Specyfikacji technicznej 351 kB
2021.03.31 Inf. o zap. i odp. 030 INW 21 65 kB
2020.03.31 Inf. o modyf.030 INW 21 47 kB
2021.04.09. Inf. o zap. i odp. 030 INW 21 461 kB
Załacznik nr 3 Istotne postanowienia umowy 030 INW 21 - po modyfikacji 536 kB
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 030 INW 2 - po modyfikacji 313 kB
Znak sprawy: 031/R/21 Data publikacji: 2021-03-03 Data przetargu: 2021-03-17
Data otwarcia ofert: 2021-03-09
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Świadczenie usług obejmujących wykonywanie legalizacji ponownych oraz napraw doraźnych wag najazdowych zlokalizowanych przy magazynach ZWP JSW S.A. w 2021 roku
Pełna treść [ pdf 61 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. nr 1 Formularz Ofertowy 84 kB
Zał. nr 2 Wymagania Techniczne 41 kB
Zał. nr 3 Wzór umowy 137 kB
Zał. nr 4 Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 26 kB
Zał nr 1 do Umowy Wykaz wag 28 kB
Informacja RODO 20 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 030/R/21 Data publikacji: 2021-03-02 Data przetargu: 2021-03-29
Data otwarcia ofert: 2021-03-19
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na drążenie pochylni badawczej F-1 pokł.408/2 i 408/1-2, chodnika badawczego podścianowego F-1 pokł.408/2 i 408/1-2 oraz przecinki ścianowej F-1 pokł.408/2 i 408/1-2 w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka
Pełna treść [ pdf 58 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy 57 kB
Załącznik nr 1 do FO 50 kB
Załącznik nr 2. Specyfikacja techniczna 87 kB
Załącznik nr 3. Istotne postanowienia umowy 199 kB
Załącznik nr 4. Oświadczenie blokada wadium 33 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja - RODO 20 kB
Informacja o modyfikacji 33 kB
Informacja o zapytaniach i udzielonych odpowiedziach 37 kB
Informacja o zapytaniach i udzielonych odpowiedziach 2 63 kB
Informacja o zapytaniach i udzielonych odpowiedziach 3 45 kB