Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto
Znak sprawy: 406/R/WRP/19 Data publikacji: 2020-02-20
Data otwarcia ofert: 2020-03-24
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na:Świadczenie usług serwisowych urządzeń rozładowczych zbiornika retencyjnego nr 1 w komorze skipowej szybu Iz KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka JSW S.A. na okres 24 miesięcy (2 zadania): Zadanie 1: serwis urządzeń rozładowczych w branży mechanicznej. Zadanie 2: serwis urządzeń rozładowczych w branży elektrycznej.
Pełna treść [ pdf 44 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 41 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
406 R WRP 19 - Informacja o przesunięciu terminu 22 kB
406 R WRP 19 - Informacja o przesunięciu terminu 2 22 kB
Informacja o modyfikacji 406 R WRP 19 76 kB
Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego 46 kB
Znak sprawy: 031/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-02-20 Data przetargu: 2020-03-27
Data otwarcia ofert: 2020-03-05
Status: Anulowany

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Remoint obmurza paleniska suszarki nr 2 w budynku suszarni ob. 4.1 ZPMW KWK Pniówek
Pełna treść [ pdf 55 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 53 kB
Załącznik nr 1a - Przedmiar robót 1484 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 62 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta 59 kB
Załącznik nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy 109 kB
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej 35 kB
Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia o blokadzie faktur 53 kB
Informacja RODO 41 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 036/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-02-18
Data otwarcia ofert: 2020-03-04
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na remont stojaków Valent dla zakładów JSW S.A. w 2020 roku.
Pełna treść [ pdf 40 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 41 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 004/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-02-12 Data przetargu: 2020-03-05
Data otwarcia ofert: 2020-02-26
Status: Zamknięty

INFORMACJA O WYBORZE OFERT: Modernizacja pola nr 31 rozdzielni głównej 6 kV RG-2 oraz pola nr 26 rozdzielni głównej 6 kV RG-1 na powierzchni zakładu górniczego JSW S.A. KWK Pniówek
Pełna treść [ pdf 63 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
zał. 1 FORMULARZ OFERTOWY 54 kB
zał. 2 Specyfikacja Tech. 84 kB
zał. 3 Oświadczenie Oferenta 59 kB
zał. 4 Istotne Postanowienia Umowy 145 kB
zał. 5 Wzór oświadczenia - blokada faktuR 18 kB
zał. 6 Dodatkowe oświadczenie-wizja lokalna 25 kB
zał. 7 Cennik opłat i usług świadczonych dla firm zewn. 159 kB
Informacja RODO 41 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja o zadanych pytaniach i odpowiedziach 30 kB
Informacja o modyfikacji ogłoszenia o aukcji nr 004/R/WRP/20 21 kB
Informacja o wyborze Ofert 11 kB
Znak sprawy: 032/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-02-11 Data przetargu: 2020-03-12
Data otwarcia ofert: 2020-02-25
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty: Roboty górnicze w zakresie zabudowy i uzupełnienia istniejącej trasy przenośników taśmowych dla odstawy urobku w pochylni transportowej 91 w JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 55 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 52 kB
Załącznik nr 1a 32 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 107 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Oferenta 47 kB
Załącznik nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy 180 kB
Załącznik nr 5 - Cennik opłat i usług świadczonych dla fim obcych 634 kB
Załącznik nr 6 - Blokada faktur 26 kB
Informacja RODO 41 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja o modyfikacji 61 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna po modyfikacji 107 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta po modyfikacji 48 kB
Załącznik nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy po modyfikacji 180 kB
Wybór najkorzystniejszej oferty 032 R WRP 20 20 kB
Znak sprawy: 028/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-02-10 Data przetargu: 2020-02-28
Data otwarcia ofert: 2020-02-19
Status: Anulowany

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na:Wykonanie robót remontowo-budowlanych pomieszczeń biurowych Działu górniczego KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Zofiówka".
Pełna treść [ pdf 59 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 61 kB
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - przedmiar 4456 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 43 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie 52 kB
Załącznik nr 4 - IPU 97 kB
Załącznik nr 5 - cennik opłat 348 kB
Załącznik nr 6 - Blokada faktur 52 kB
Informacja - RODO 17 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
028 WRP 20 - Informacja o przesunięciu terminu 21 kB