Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto
Znak sprawy: 249/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-08-26
Data otwarcia ofert: 2019-09-11
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty na: Usługa wynajmu i kompleksowej obsługi kabin sanitarnych pod ziemią w kopalniach JSW S.A.
Pełna treść [ pdf 44 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 17 kB
249 R WZP 19 wyniki 11 kB
Znak sprawy: 274/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-08-26
Data otwarcia ofert: 2019-09-10 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-09-17
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty na: Wykonanie usług serwisowych wraz z dostawą części zamiennych pomp typoszeregu 15H43 dla KWK "Bzie-Dębina" w budowie na okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.
Pełna treść [ pdf 198 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 17 kB
Wyniki 274 R WZP 19 105 kB
Znak sprawy: 265/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-08-22 Data przetargu: 2019-09-16
Data otwarcia ofert: 2019-09-02
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty na: dostawę sprężonego powietrza dla zasilania KWK Bzie-Dębina w budowie
Pełna treść [ pdf 90 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 216 kB
Załącznik nr 2 - oświadczenie oferenta 174 kB
Załącznik nr 3 - specyfikacja techniczna 200 kB
Załącznik nr 4 - IPU 235 kB
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 147 kB
Załącznik nr 6 - Cennik wyrobów i usług produkcji pomocniczej 326 kB
Informacja - RODO 17 kB
265 R WZP 19 wyniki 106 kB
Znak sprawy: 213/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-08-21 Data przetargu: 2019-09-16
Data otwarcia ofert: 2019-09-09
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na:Świadczenie usług serwisowych urządzeń chłodniczych dla JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" UWAGA! Przesunięto termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w aukcji z dnia 30.08.2019 r. na 09.09.2019 r. oraz termin aukcji z dnia 13.09.2019 r. na dzień 16.09.2019 r.
Pełna treść [ pdf 94 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
zał. Formularz Ofertowy 40 kB
zał. 1 a do formularza ofertowego 100 kB
zał. 1 b do formularza ofertowego 82 kB
zał. 1 c do formularza ofertowego 45 kB
zał. 2 Specyfikacja techniczna 61 kB
zał. 3 Oświadczenie Oferenta 115 kB
zał.4 Istotne Postanowienia Umowy 136 kB
zał. 5 Cennik usług 708 kB
zał. 6 Wzór oświadczenia (blokada faktur) 23 kB
Informacja RODO 17 kB
załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna-po modyfikacji 61 kB
załącznik nr 4 IPU-po modyfikacji 136 kB
Informacja na JSW S.A. o modyfikacji 36 kB
Informacja na JSW S.A. o zapytaniach i odp. 42 kB
Znak sprawy: 263/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-08-20 Data przetargu: 2019-09-04
Data otwarcia ofert: 2019-08-27
Status: Zamknięty

Informacja o wyborze ofert:Świadczenie usług transportowych jednym samochodem osobowym oraz busem 9-osobowym dla JSW S.A. KWK "Bzie-Dębina" w budowie
Pełna treść [ pdf 90 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
zał. 1 Formularz Ofertowy 40 kB
zał. 2 Oświadczenie Oferenta 40 kB
zał. 3 Specyfikacja techniczna 46 kB
zał. 4 Istotne Postanowienia Umowy 61 kB
zał. 5 Wzór oświadczenia (blokada faktur) 23 kB
Informacja RODO 17 kB
Informacja o wyborze ofert 11 kB
Znak sprawy: 259/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-08-19 Data przetargu: 2019-09-02
Data otwarcia ofert: 2019-08-26
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Roboty górnicze związane z wykonaniem wyrobisk udostępniających otwory odmetanowania na poz. 850m dla JSW S.A. KWK Knurów - Szczygłowice, Ruch Szczygłowice.
Pełna treść [ pdf 132 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 41 kB
Załącznik nr 1a do Formularza ofertowego 41 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 119 kB
Załącznik nr 3 do Spec. Techn. - Przykładowy harmonogram robót 26 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta 40 kB
Załącznik nr 4 - IPU 195 kB
Załącznik nr 5 - Cennik opłat 792 kB
Załącznik nr 6 - Wykaz osób 42 kB
Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia - blokada zobowiązań 23 kB
Informacja - RODO 17 kB