Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto
Znak sprawy: 011/INW/21 Data publikacji: 2021-02-02 Data przetargu: 2021-02-16
Data otwarcia ofert: 2021-02-09
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty na: Modernizację 4 szt. transformatorów produkcji Elgór-Hansen S.A dla zasilania 4 niestacjonarnych agregatów wody lodowej typu woda/woda o mocy chłodniczej 950-999kW w KWK Jastrzębie-Bzie.
Pełna treść [ pdf 59 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 53 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 62 kB
Załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 140 kB
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o blokadzie zobowiązań 33 kB
Załącznik - Oświadczenie dużgo przedsiębiorcy 107 kB
Informacja RODO 20 kB
Wybór najkorzystniejszej oferty 011 INW 21 18 kB
Znak sprawy: 006/INW/21 Data publikacji: 2021-02-01 Data przetargu: 2021-03-26
Data otwarcia ofert: 2021-03-19
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Świadczenie usług serwisowych kombajnów chodnikowych JOY RH 150 dla KWK "Knurów - Szczygłowice".
Pełna treść [ pdf 53 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy - 006 INW 21 88 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna - 006 INW 21 98 kB
Załącznik nr 3 IPU - 006 INW 21 178 kB
Załącznik nr 4 - Wzór Oświadczenia - blokada faktur 23 kB
Informacja - RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja o modyfikacji i zapytaniach - postępowanie 006 NW 21 42 kB
Załącznik nr 3 IPU - 006 INW 21 po modyfikacji 178 kB
Załącznik nr 2 - ST - 006 INW 21 po modyfikacji 98 kB
Informacja o II modyfikacji i zapytaniach - postępowanie 006 NW 21 68 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna - 006 INW 21 po II Modyfikacji 98 kB
Załącznik nr 3 IPU - 006 INW 21 po II Modyfikacji 176 kB
Znak sprawy: 007/INW/21 Data publikacji: 2021-01-26 Data przetargu: 2021-02-09
Data otwarcia ofert: 2021-02-02
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty na: Najem śluz wentylacyjnych zasilanych elektrycznie dla potrzeb JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów.
Pełna treść [ pdf 62 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 61 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 149 kB
Załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 177 kB
Załącznik nr 4 - Cennik opłat 795 kB
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o blokadzie zobowiązań 296 kB
Informacja RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Wybór najkorzystniejszej oferty 007 INW 21 18 kB
Znak sprawy: 013/R/21 Data publikacji: 2021-01-26 Data przetargu: 2021-02-09
Data otwarcia ofert: 2021-02-02
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty na: Kompleksowe usługi pralnicze dla potrzeb JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 104 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 49 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja tehniczna 53 kB
Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej 37 kB
Załącznik nr 2 do Specyfikacji technicznej 26 kB
Załącznik nr 3 do Specyfikacji technicznej 27 kB
Załącznik nr 4 do Specyfikacji technicznej 36 kB
Załącznik nr 5 do Specyfikacji technicznej 46 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenia oferenta 35 kB
Załącznik nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy 99 kB
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 25 kB
Załącznik nr 6 - Wykaz cen obowiązujących dla KWK Budryk 32 kB
Załącznik nr 7 - Informacja RODO 20 kB
Załącznik nr 8 - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
013 R 21 Wyniki 18 kB
Znak sprawy: 004/INW/21 Data publikacji: 2021-01-25 Data przetargu: 2021-02-17
Data otwarcia ofert: 2021-02-05
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty na: Roboty budowlane polegające na remoncie mostu przenośnikowego 5-3a ob. nr 5.2 z w ZPMW KWK "Borynia - Zofiówka" Ruch "Zofiówka".
Pełna treść [ pdf 58 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 61 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 95 kB
Załącznik nr 5 do Specyfikacji Technicznej 168 kB
Załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 156 kB
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o blokadzie zobowiązań 296 kB
Załącznik nr 5- Cennik opłat i usług 153 kB
Informacja RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Załącznik nr 4 do Specyfikacji Technicznej 245 kB
Informacja o zapytaniach 29 kB
Wybór najkorzystniejszej oferty 004 INW 21 18 kB
Znak sprawy: 003/INW/21 Data publikacji: 2021-01-22 Data przetargu: 2021-02-12
Data otwarcia ofert: 2021-01-29 Otwarcie ofert przesunięto na: 2021-02-05
Status: Otwarty

Wybór najkorzystniejszej oferty na:Remont kruszarki KWK - 100U dla ZPMW JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 78 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy 62 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 89 kB
Załącznik nr 1 do Spec. tech.- cennik 1595 kB
Załącznik nr 3 -Istotne Postanowienia Umowy 164 kB
Załącznik nr 4 -Wzór oświadczenia 31 kB
Załcznik nr 5 -Informacja - RODO 20 kB
Załącznik nr 6 - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Wyniki 003 INW 21 19 kB