Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto
Znak sprawy: 088/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-04-28 Data przetargu: 2020-05-19
Data otwarcia ofert: 2020-05-04 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-05-14
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Wykonywanie prac eksploatacyjnych dwóch agregatów prądotwórczych napędzanych silnikiem gazowym i instalacji do spalania gazu ujmowanego przez powierzchniową stację odmetanowania w JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice. UWAGA MODYFIKACJA! UWAGA zmiana terminu składania!
Pełna treść [ pdf 66 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. 1 Wymagania techniczne 132 kB
Zał. 2 Formularz ofertowy 51 kB
Zał. 1 do Formularza ofertowego 43 kB
Zał. 3 Oświadczenie Oferenta 48 kB
Zał. 4 Istotne Postanowienia Umowy 11 MB
Zał. 5 Oświadczenie Oferenta o zatrudnieniu osób 51 kB
Zał. 6 Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 26 kB
Zał. 7 Cennik opłat stosowanych przez KWK Knurów-Szczygłowice na rzecz podmiotów zewnętrznych 153 kB
Informacja - RODO 41 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
2020.05.12 Informacja o zapytaniach i odpowiedziach 088 R WRP 20 81 kB
2020.05.12 Informacja o Modyfikacji 088 R WRP 20 47 kB
Zał. 1 Wymagania techniczne - po modyfikacji 132 kB
Zał. 4 Istotne Postanowienia Umowy - po modyfikacji 11 MB
Znak sprawy: 058/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-04-27
Data otwarcia ofert: 2020-05-13 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-05-20
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont pomp OWH-200/10, OWH-200M/10 Ex, OW-200/7 i OW-150AM/5 dla JSW S.A. KWK Budryk.
Pełna treść [ pdf 223 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 41 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Przes term 058 R WRP 20 205 kB
Znak sprawy: 079/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-04-24 Data przetargu: 2020-05-11
Data otwarcia ofert: 2020-05-04
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na Przegląd okresowy i remont wentylatorów głównego przewietrzania typu WPK 3,9 W-1, W-2 i W-3 przy szybie Vz KWK "Borynia - Zofiówka" Ruch Zofiówka po 10000 godzinach pracy
Pełna treść [ pdf 59 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 522 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 458 kB
Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej 323 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Oferenta 296 kB
Załącznik nr 4 - IPU 586 kB
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia 360 kB
Informacja - RODO 41 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 059/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-04-20
Data otwarcia ofert: 2020-05-06
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług w zakresie obsługi placu składowego na terenie szybu VI JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 222 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 41 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 071/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-04-08
Data otwarcia ofert: 2020-04-24
Status: Anulowany

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na:Usługa nasadzenia zastępczego drzew przy ulicy Reymonta w Jastrzębiu-Zdroju
Pełna treść [ pdf 42 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 41 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 065/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-04-07 Data przetargu: 2020-05-20
Data otwarcia ofert: 2020-04-24
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na:Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez JSW S.A. KWK "Budryk"
Pełna treść [ pdf 56 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 53 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 56 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenia oferenta 44 kB
Załącznik nr 4 - IPU 105 kB
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia 25 kB
Informacja - RODO 17 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja o zapytaniu oraz modyfiakcji 50 kB