Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto
Znak sprawy: 270/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-09-23 Data przetargu: 2019-10-08
Data otwarcia ofert: 2019-10-01
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Wykonanie kapitalnego remontu spągoładowarki typu EL 160LS dla KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Borynia
Pełna treść [ pdf 90 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 138 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 201 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta 139 kB
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy 227 kB
Informacja - RODO 17 kB
Znak sprawy: 276/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-09-19
Data otwarcia ofert: 2019-10-04
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty po rozstrzygnięciu postępowania na wykonanie robót górniczych związanych ze wzmacnianiem obudowy Chodnika Bw-3 bad. w pokł. 401, niezbędnych dla prowadzenia eksploatacji pokładu 401 Ścianą Bw-3 dla JSW S.A. KWK Budryk.
Pełna treść [ pdf 53 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 17 kB
Wyniki 21 kB
Znak sprawy: 279/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-09-19 Data przetargu: 2019-10-10
Data otwarcia ofert: 2019-10-02
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na:Wykonanie robót związanych z likwidacją szybu "Krywałd" wraz z podziemnymi wyrobi-skami górniczymi zlokalizowanymi w jego rejonie dla potrzeb JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów.
Pełna treść [ pdf 95 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 55 kB
Załącznik nr 2 - Wymagania techniczne 137 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie 52 kB
Załącznik nr 4 - IPU 207 kB
Załącznik nr 5- Wzór oświadczenia do blokowania wadium 29 kB
Informacja - RODO 17 kB
Załacznik nr 1 do wymagań technicznych - wizja lokalna 24 kB
Informacja na JSW S.A. o zapyt. i odp. 33 kB
Informacja na JSW S.A. o zapyt. i odp. 2 30 kB
Znak sprawy: 280/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-09-18 Data przetargu: 2019-10-04
Data otwarcia ofert: 2019-09-25
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: dostosowanie wyrobisk wentylacyjnych do szybu V poz. 550 m do obowiązujących prze-pisów dla JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów
Pełna treść [ pdf 130 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy 41 kB
Załącznik nr 2. Wymagania techniczne 128 kB
Załącznik nr 3. Oświadczenie oferenta 42 kB
Załącznik nr 4. Istotne Postanowienia Umowy 193 kB
Załącznik nr 5. Cennik 690 kB
Załącznik nr 6. Wzór oświadczenia do blokowania wadium 29 kB
Informacja - RODO 17 kB
Znak sprawy: 289/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-09-17 Data przetargu: 2019-09-25
Data otwarcia ofert: 2019-09-23
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty na: Świadczenie usług transportowych trzema samochodami ciężarowymi samowyładowczymi o ładowności od 10 - 16 ton dla JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Borynia, Ruch Zofiówka, Ruch Jastrzębie
Pełna treść [ pdf 87 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy 41 kB
Zał. nr 2 - Oświadczenia Oferenta 36 kB
Zał. nr 3 - Specyfikacja techniczna 40 kB
Zał. nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy 80 kB
Zał. nr 5 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobo 17 kB
Informacja - RODO 17 kB
289 R WZP 19 wyniki 12 kB
Znak sprawy: 284/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-09-13 Data przetargu: 2019-10-01
Data otwarcia ofert: 2019-09-20
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty na: Kompleksowa wymiana krzeseł szybowych na poziomach 713m i 838m oraz elementów zbrojenia rząpia szybu III KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Borynia wraz z dostawą materiałów.
Pełna treść [ pdf 90 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy 45 kB
Zał. nr 2 - Specyfikacja techniczna 45 kB
Zał. nr 3 - Oświadczenia oferenta 36 kB
Zał. nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy 98 kB
Zał. nr 5 - Oświadczenie o zgodzie na zablokowanie zobowią 17 kB
Zał. nr 5 - Oświadczenie o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 17 kB
Zał. nr 6 - Wykaz stawek obowiązujących u Zamawiającego 222 kB
Informacja - RODO 17 kB
284 R WZP 19 wyniki 11 kB