Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto
Znak sprawy: 037/R/21 Data publikacji: 2021-03-18 Data przetargu: 2021-04-06
Data otwarcia ofert: 2021-03-25 Otwarcie ofert przesunięto na: 2021-03-29
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Przykatwianie stropnic stalowych w polach międzyodrzwiowych do stropu chodnika B-1 oraz chodnika badawczego B-1 i chodnika badawczego B-2 w pokł. 404/3, na łącznej długości 2935mb w KWK "Pniówek". UWAGA - ZMIANA TERMINU ORAZ GODZINY AUKCJI !
Pełna treść [ pdf 60 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. 1 Formularz ofertowy 80 kB
Zał. 2 Specyfikacja techniczna 63 kB
Zał. 3 Istotne Postanowienia Umowy 130 kB
Zał. 4 Wzór ośwadczenia do wadium 52 kB
Zał. 5 Cennik opłat i usług świadcznych dla firm obcych 91 kB
Informacja - RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja o zmianie adresu e-mail Zamawiającego 037 R 21 30 kB
Znak sprawy: 037/INW/21 Data publikacji: 2021-03-18 Data przetargu: 2021-03-31
Data otwarcia ofert: 2021-03-25
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na:Wykonanie remontu dwóch prądnic sterujących 1300kW z maszyn wyciągowych szybu I w KWK Borynia-Zofiówka Ruch Borynia.
Pełna treść [ pdf 59 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 61 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 46 kB
Załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 105 kB
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o blokadzie zobowiązań 296 kB
Informacja RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 033/INW/21 Data publikacji: 2021-03-17 Data przetargu: 2021-04-01
Data otwarcia ofert: 2021-03-24
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: modernizacja spągoładowarek typu WUŁ 2/1 dla potrzeb KWK Borynia- Zofiówka Ruch Zofiówka
Pełna treść [ pdf 53 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy 53 kB
Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna 46 kB
Załącznik nr 3 IPU 109 kB
Informacja -RODO 20 kB
Wzór oświadczenia -blokada faktur 24 kB
Załącznik Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja o zapytaniu do post. 033/INW/21 37 kB
Znak sprawy: 018/INW/21 Data publikacji: 2021-03-16 Data przetargu: 2021-04-13
Data otwarcia ofert: 2021-03-23
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Serwis i dostawa części zamiennych oraz bieżące naprawy urządzeń łączności telefonicznej dla potrzeb zakładów JSW S.A. ZMIANA TERMINU AUKCJI
Pełna treść [ pdf 50 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy 186 kB
Złącznik nr 2 Specyfikacja techniczna 75 kB
Załącznik nr 3 Oświadczenie Oferenta 37 kB
Załącznik nr 4 IPU 123 kB
Informacja -RODO 20 kB
Wzór oświadczenia -blokada faktur 24 kB
Oświadczenie-dużego przedsiębiorcy 107 kB
Ogłoszenie 018 INW 21 zmiana terminu aukcji 60 kB
Ogłoszenie 018 INW 21 zmiana terminu aukcji II 55 kB
Ogłoszenie 018 INW 21 zmianaterminu aukcji III 55 kB
Znak sprawy: 036/R/21 Data publikacji: 2021-03-11 Data przetargu: 2021-03-18
Data otwarcia ofert: 2021-03-16
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty ą na: Przygotowanie do likwidacji rejonu ściany nr 31 w pokładzie 405/3 z B8E-S oraz likwidacji wyposażenia ściany nr 31 w pokładzie 405/3 z B8E-S wraz układem transportu ze ściany w JSW S.A. KWK "Knurów -Szczygłowice" Ruch Knurów
Pełna treść [ pdf 61 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. nr 1 Specyfikacja techniczna 100 kB
Zał. nr 1 do Specyfikacji technicznej - wizja 29 kB
Zał. nr 2 Formularz ofertowy 71 kB
Zał. nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 181 kB
Zał. nr 4 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokow. 23 kB
Zał. nr 5 - Cennik oplat 1501 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja - RODO 20 kB
2021.03.23 Wyniki 036 R 21 20 kB
Znak sprawy: 029/INW/21 Data publikacji: 2021-03-10 Data przetargu: 2021-04-14
Data otwarcia ofert: 2021-03-17 Otwarcie ofert przesunięto na: 2021-03-31
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Modernizację pompowni głównego odwadniania poz. 900 w KWK Borynia - Zofiówka Ruch Zofiówka
Pełna treść [ pdf 59 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 323 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 266 kB
Załącznik nr 3 - IPU 470 kB
Załącznik nr 4 - blokada faktur do wadium 348 kB
Załącznik nr 5 Cennik opłat i usług świadczonych dla firm obcych.pdf 297 kB
Informacja - RODO 20 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja o zapytaniach - postępowanie 029 INW 21 205 kB
Informacja o zapytaniach nr 2 - postępowanie 029 INW 21 204 kB