Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto
Znak sprawy: 204/R/20 Data publikacji: 2020-12-09 Data przetargu: 2021-01-11
Data otwarcia ofert: 2020-12-18 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-12-29
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Badanie jakościowe przewodów i węży hydraulicznych typu 4SP, 4SH, 2SN, 2ST. Uwaga zamieszczono informację o modyfikacji oraz przesunięto termin składania ofert oraz aukcji ! UWAGA ZAMIESZCZONO TREŚC ZADANEGO PYTANIA I UDZIELONEJ ODPOWIEDZI!
Pełna treść [ pdf 71 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. 1 Formularz ofertowy 61 kB
Zał. 2 Wymagania techniczne 45 kB
Zał. 3 Wzór umowy 116 kB
Wzór Oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Informacja - RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
2020.12.16 Informacja o modyfikacji 204 R 20 37 kB
Zał. 1 Formularz ofertowy - po modyfikacji 61 kB
2020.12.16 Informacja o zad.pytaniach i odp.204R 33 kB
Znak sprawy: 209/R/20 Data publikacji: 2020-12-09 Data przetargu: 2021-01-05
Data otwarcia ofert: 2020-12-22
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Wiercenie otworów bezrdzeniowych małośrednicowych w KWK Jastrzębie-Bzie
Pełna treść [ pdf 76 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 56 kB
załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 77 kB
załącznik nr 3 - IPU 128 kB
załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia zablokowanie zobowiązań 43 kB
załącznik nr 5 - Wykaz Stawek Obowiązujących u Zamawiającego 931 kB
Informacja - RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
2020.12.17 Informacja o zad.pytaniach i odp.209R 34 kB
Znak sprawy: 092/INW/20 Data publikacji: 2020-12-07 Data przetargu: 2021-01-05
Data otwarcia ofert: 2020-12-16
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Remont urządzeń klimatyzacji zabudowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych dla potrzeb JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 79 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja RODO 20 kB
Zalacznik - Oswiadczenie duzego przedsiebiorcy 107 kB
Zalacznik nr 1 - Specyfikacja techniczna 57 kB
Zalacznik nr 2 - Formularz Ofertowy 415 kB
Zalacznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 147 kB
Zalacznik nr 1 do umowy 265 kB
Zalacznik nr 4 - Wzór oswiaczenia o blokadzie zobowiazan 294 kB
Znak sprawy: 199/R/20 Data publikacji: 2020-12-02 Data przetargu: 2020-12-16
Data otwarcia ofert: 2020-12-09
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty na : Swiadczenia usług dla ZPMW KWK Knurów Szczygłowice - utrzymanie w sprawności technicznej ciągów technologicznych w ZPMW
Pełna treść [ pdf 90 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 69 kB
załącznik nr 2 - Wymagania Techniczne 78 kB
załącznik nr 3 - IPU 145 kB
załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 26 kB
Informacja - RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja o zapytaniach i odpowiedziach 199 R 20 22 kB
199 R 20 Wyniki 19 kB
Znak sprawy: 160/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-10-22 Data przetargu: 2021-02-11
Data otwarcia ofert: 2020-11-23 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-12-21
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na Modernizację węzła Flotacji Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Zofiówka" w ramach projektu: Dostosowanie obiektów ZPMW KWK "Zofiówka" do osiągnięcia zdolności produkcyjnej 17 tys. ton na dobę netto.
Pełna treść [ pdf 85 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy 160 R WRP 20 43 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenia oferenta 160 R WRP 20 53 kB
Załacznik nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy 160 R WRP 309 kB
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o blokowaniu zobowiązań 265 kB
Załącznik nr 6 - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Załącznik nr 7 - cennik opłat dla firm obcych 72 kB
Informacja - RODO 20 kB
Zał. 1 cz. 1 ST - dokumentacja branży maszynowej 32 MB
Zał. 1 cz. 2 ST - dokumentacja branży maszynowej 38 MB
Zał. 1 cz. 3 ST - dokumentacja branży maszynowej 38 MB
Zał. 2 ST - dokumentacja branży budowlanej 21 MB
Zał. 3 ST - dokumentacja branży elektrycznej 29 MB
Zał. 4 ST - dokumentacja branży instalacyjnej 19 MB
Zał. 5 ST- M - przedm z koszt. nakł 694 kB
Zał. 6 ST- B - przedm z koszt. nakł 415 kB
Zał. 7 ST- E - przedm z koszt. nakł 1320 kB
Zał. 8 ST- I - przedm z koszt. nakł 592 kB
Zał. 9 ST - wizja lokalna mod. węzła flot 29 kB
Zał. 10 ST - harmo. rzecz.-finans 24 kB
Załacznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 160 R WRP 20 270 kB
Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy 160 R WRP 20 PO MODYFIKACJI 44 kB
Załacznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna zmiany 160 R WRP 20 PO MODYFIKACJI 268 kB
Załacznik nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy zmiany 160 R WRP PO MODYFIKACJI 302 kB
Zał. 11 ST - Projekt Budowlany 16 MB
Zał. 12 ST - decyzja o pozwoleniu na budowę 302 kB
Zał. 13 ST - decyzja środowiskowa 867 kB
Zał. 14 ST - specyfikacje techniczne robót 2489 kB
Zał. 15 ST - schemat ideowy 52RT 1383 kB
Zał. 16 ST - schemat ideowy 53RT 1160 kB
Zał. 17 ST - wymiary 52-53RT - W1 - JEEz 55 kB
Zał. 18 ST - zasilanie wentylacja system nr 1 i 2 - RW1-JEEz 252 kB
Zał. 19 ST - zasilanie wentylacja system nr 3 - RW2 - JEEz 251 kB
Zał. 20 ST - Zarządzenie KRZG 187-2020 102 kB
Załącznik nr 8 - Zarządzenie KRZG 180-2020 2016 kB
INFORMACJA O MODYFIKACJI 160 R WRP 20 74 kB
INFORMACJA O ZAPYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 160 R WRP 20 177 kB
Znak sprawy: 126/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-07-31
Data otwarcia ofert: 2020-09-17
Status: Anulowany

Unieważnienie postępowania na usługi serwisowe i bieżące naprawy maszyn wyciągowych i urządzeń elektrycznych dla kopalń JSW S.A w latach 2020-2021.
Pełna treść [ pdf 43 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja RODO 20 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Unieważnienie postępowania 168 kB