Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto
Znak sprawy: 231/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-07-22 Data przetargu: 2019-08-09
Data otwarcia ofert: 2019-07-29
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na:Wydrążenie przekopu wentylacyjnego C-35 w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Borynia.Zmianie uległ termin aukcji. Aukcja została przeniesiona z dnia 08.08.2019 r. na dzień 09.08.2019 r. g. 12:00.
Pełna treść [ pdf 92 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
zał. 1 Formularz Ofertowy 35 kB
zał. 1a do Formularza ofertowego 38 kB
zał. 2 Oświadczenie Oferenta 40 kB
zał.3 Wymagania techniczne 88 kB
zał. 4 Istotne Postanowienia Umowy 142 kB
zał. 5 Wzór oświadczenia - blokada faktur 23 kB
zał. 6 Cennik wyrobów i usł.prod.pomocn. 219 kB
Informacja RODO 17 kB
Znak sprawy: 210/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-07-10 Data przetargu: 2019-07-29
Data otwarcia ofert: 2019-07-17 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-07-19
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty na: roboty budowlane polegające na remoncie mostów przenośnikowych: 4-1 - ob. nr 4.2z i 4-3 - ob. nr 4.3z KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka
Pełna treść [ pdf 93 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. nr 1 Formularz ofertowy 43 kB
Zał. nr 1 do Formularza ofertowego 4165 kB
Zał. nr 2 do Formularza ofertowego 17 MB
Zał. nr 2 Specyfikacja techniczna 57 kB
Zał. nr 3 Oświadczenia Oferenta 41 kB
Zał. nr 4 Istotne Postanowienia Umowy 87 kB
Zał. nr 5 Wzór oświadczenia 1630 kB
Zał. nr 7 Cennik 2062 kB
Informacja - RODO 17 kB
210 R WZP 19 wyniki 12 kB
Znak sprawy: 205/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-07-05 Data przetargu: 2019-08-30
Data otwarcia ofert: 2019-08-02
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na zabudowę wiązki kablowej 6kV w szybie IIz od zrębu do podszybia na poziomie 900 w JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Zofiówka"
Pełna treść [ pdf 92 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 179 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 171 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Oferenta 540 kB
Załącznik nr 4 - IPU 208 kB
Załącznik nr 5 - Cennik opłat i usług świadczonych dla firm obcych 324 kB
Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 71 kB
Informacja - RODO 17 kB
Informacja o modyfikacji 128 kB
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy po modyfikacji 61 kB
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy po modyfikacji 179 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna po modyf 170 kB
Załącznik nr 4 - IPU po modyfikacji 208 kB
Informacja o odpowiedz do warunków ogłoszenia o aukcji 205 R WZP 19 128 kB
Znak sprawy: 217/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-07-03 Data przetargu: 2019-08-09
Data otwarcia ofert: 2019-07-24
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty na: Wykonanie otworów kierunkowych dla potrzeb JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów, Ruch Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 93 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 141 kB
Załącznik nr 2 - Wymagania Techniczne 293 kB
Załącznik nr 1 do Wymagań Technicznych 87 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta 156 kB
Załącznik nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy 249 kB
Załącznik nr 5 - Cennik opłat i usług świadczonych dla firm obcych 708 kB
Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 147 kB
Informacja - RODO 17 kB
217 R WZP 19 Wyniki 82 kB
Znak sprawy: 198/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-07-02 Data przetargu: 2019-10-02
Data otwarcia ofert: 2019-09-23
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na wykonanie usługi w zakresie: Budowa rozdzielni 6 kV RGEN w JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice, Ruch Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 99 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Wymagania techniczne 341 kB
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego 142 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta 114 kB
Załącznik nr 3a - Dodatkowe oświadczenie oferenta 88 kB
Załącznik nr 4 - IPU 413 kB
Załącznik nr 5 - Wykaz osób posiadających wymagane przepisami kwalifikacje 142 kB
Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 59 kB
Załącznik nr 7 - Cennik opłat stosowanym przez KWK Knurów-Szczygłowice na rzecz podmiotów zewnętrznych 899 kB
Załącznik nr 1 do IPU i WT 471 kB
Załącznik nr 2 do IPU i WT 472 kB
Załącznik nr 3 do IPU i WT 539 kB
Załącznik nr 4 do IPU 143 kB
Informacja - RODO 17 kB
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 148 kB
Informacja o modyfikacji ogłoszenia o aukcji 198 R WZP 19 103 kB
Informacja o zapytaniach do warunków ogłoszenia o aukcji 198 R WZP 19 159 kB
Załącznik nr 1 - Wymagania techniczne po modyfkacji 348 kB
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy po modyfikacji 151 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta po modyfikacji 118 kB
Załącznik nr 4 - IPU po modyfikacji 403 kB
Załącznik nr 4 do Umowy - Harmonogram rzeczowo-finansowy po modyfkacji 144 kB
Znak sprawy: 190/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-07-01 Data przetargu: 2019-10-03 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-09-25
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: modernizację podstacji 20/6/0,5/0,4kV oraz aparatury kontrolno - pomiarowej i sterowania szybu wentylacyjnego IV w JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 98 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy 29 kB
Zał. nr 1 do Formularza ofertowego 36 kB
Zał. nr 2 - Specyfikacja techniczna 198 kB
Zał. nr 1 do Specyfikacji technicznej 27 kB
Zał. nr 3 - Oświadczenia Oferenta 42 kB
Zał. nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy 271 kB
Zał. nr 5 - Cennik opłat i usług świadczonych dla firm obcych 815 kB
Zał. nr 6 - Wykaz osób posiadających wymagane przepisami kwalifikacje 37 kB
Zał. nr 7 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 23 kB
Informacja - RODO 17 kB
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy po modyfikacji 39 kB
Zał. nr 1 do Formularza ofertowego po modyfikacji 35 kB
Zał. nr 2 - Specyfikacja techniczna po modyfikacji 206 kB
Zał. nr 3 -Oświadczenia Oferenta po modyfikacji 42 kB
Zał. nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy po modyfikacji 271 kB
Załącznik nr 6 - Wykaz osób po modyfikacji 41 kB
Informacja o modyfikacji 190 R WZP 19 206 kB
Pytania i odpowiedzi 190 R WZP 19 202 kB