Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto
Znak sprawy: 081/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-05-07 Data przetargu: 2020-05-22
Data otwarcia ofert: 2020-05-15
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na:Remont dwóch przenośników zgrzebłowych B-1784 w ZPMW KWK "Borynia - Zofiówka" Ruch "Zofiówka".
Pełna treść [ pdf 59 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 17 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 49 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 26 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie 37 kB
Załącznik nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy 99 kB
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia 25 kB
Znak sprawy: 086/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-05-06 Data przetargu: 2020-05-15
Data otwarcia ofert: 2020-05-11
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Świadczenie usług transportowych trzema samochodami ciężarowymi skrzyniowymi o ładowności od 4-6 ton dla JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch Boryniai Ruch Zofiówka
Pełna treść [ pdf 57 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
zał. 1 Formularz Ofertowy 47 kB
zał. 2 Specyfikacja techniczna 46 kB
zał. 3 Oświadczenie Oferenta 44 kB
zał. Istotne Postanowienia Umowy 98 kB
zał. 5 Wzór oświadczenia blokada faktur 346 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja RODO 41 kB
Znak sprawy: 078/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-04-30 Data przetargu: 2020-05-26
Data otwarcia ofert: 2020-05-07 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-05-18
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Budowa sieci elektroenergetycznej SN/nN dla zasilania obiektów na powierzchni zakładu górniczego KWK Jastrzębie-Bzie
Pełna treść [ pdf 55 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 46 kB
Załącznik nr 2 - Oświadczenia Oferenta 39 kB
Załącznik nr 3 - Specyfikacja techniczna 95 kB
Załącznik nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy 124 kB
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 26 kB
Załącznik nr 6 - Cennik wyrobów i usług produkcji pomocniczej 321 kB
Informacja - RODO 41 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
2020.05.12 Informacja o Modyfikacji 078 R WRP 20 32 kB
Załącznik nr 2 - Oświadczenia Oferenta po modyfikacji 41 kB
2020.05.12 Informacja o zapytaniach i odpowiedziach 078 R WRP 20 104 kB
2020.05.14 Informacja o Modyfikacji 078 R WRP 20 27 kB
Załącznik nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy po modyfikacji 124 kB
2020.05.14 Informacja o zapytaniach i odpowiedziach 078 R WRP 20 25 kB
Znak sprawy: 077/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-04-30
Data otwarcia ofert: 2020-05-18
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na: Roboty górnicze związane z wzmacnianiem obudowy Chodnika Bw-1 w pokładzie 402, niezbędne dla prowadzenia eksploatacji pokładu 402 Ścianą Bw-1 dla JSW S.A. KWK Budryk.
Pełna treść [ pdf 43 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja RODO 41 kB
Ośwadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 073/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-04-29
Data otwarcia ofert: 2020-05-18
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonywanie i opracowywanie wyników pomiarów geofizycznych dla oceny stanu zagrożenia tąpaniami w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w latach 2020 - 2021
Pełna treść [ pdf 42 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 41 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 075/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-04-28 Data przetargu: 2020-07-01
Data otwarcia ofert: 2020-05-07 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-06-24
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na Wykonanie przebudowy z pobierką spągu za pomocą spągoładowarki oraz MW przekopu kierunkowego zachodniego na poz. 705 w JSW S.A. KWK Pniówek
Pełna treść [ pdf 55 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. 1 Formularz ofertowy 386 kB
Zał. 2 Specyfikacja techniczna 491 kB
Zał. 3 Oświadczenie oferenta 264 kB
Zał. 4 Istotne postanowienia umowy 543 kB
Zał. 5 Wzór oświadczenia 346 kB
Zał. 6 Cennik 565 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja - RODO 41 kB