Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto
Znak sprawy: 007/R/21 Data publikacji: 2021-01-15 Data przetargu: 2021-02-02
Data otwarcia ofert: 2021-01-26
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Badanie jakościowe noży do kombajnu ścianowego lub chodnikowego.
Pełna treść [ pdf 58 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. 1 Formularz ofertowy 59 kB
Zał. 2 Wymagania techniczne 54 kB
Zał. 1 do Wymagań technicznych 205 kB
Zał. 2 do Wymagań technicznych 237 kB
Zał. 3 Wzór umowy 107 kB
Wzór Oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Informacja - RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 113/INW/20 Data publikacji: 2021-01-14 Data przetargu: 2021-02-04
Data otwarcia ofert: 2021-01-21 Otwarcie ofert przesunięto na: 2021-01-28
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na:Najem 2 szt. zestawów do przewożenia osób za pomocą kolejki podwieszonej z napędem własnym na okres 730 dni dla JSW S.A. KWK "Budryk".
Pełna treść [ pdf 55 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 44 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 54 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenia oferenta 41 kB
Załącznik nr 4 - IPU 96 kB
Załącznik nr 5- Wzór oświadczenia 25 kB
Załącznik nr 6 -cennik 32 kB
Załącznik nr 7 Klauzula inf. RODO 528 kB
Informacja o zapytaniach 29 kB
Znak sprawy: 003/R/21 Data publikacji: 2021-01-14 Data przetargu: 2021-01-28
Data otwarcia ofert: 2021-01-21
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Usługi sprzętem ciężkim dla JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 59 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 47 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 55 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenia oferenta 41 kB
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy 89 kB
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 26 kB
Załącznik nr 6 - Wykaz cen obowiązujących dla KWK Budryk 32 kB
Załącznik nr 7 Klauzula inf. RODO 528 kB
Załącznik nr 8 - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 226/R/20 Data publikacji: 2021-01-13 Data przetargu: 2021-01-28
Data otwarcia ofert: 2021-01-22
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Świadczenie usług w zakresie utrzymania rurociągów technologicznych w podziemnych wyrobiskach JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice. UWAGA ZAKTUALIZOWANO OGŁOSZENIE - SZCZEGÓŁOWE INFORMACJIE W ZAŁĄCZNIKU
Pełna treść [ pdf 61 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. 1 Formularz ofertowy 61 kB
Zał. 2 Specyfikacja techniczna 98 kB
Zał. 3 Istotne Postanowienia Umowy 168 kB
Zał. 4 Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 25 kB
Zał. 5 Cennik opłat stosowany przez KWK Knurów-Szczygłowice 769 kB
Informacja - RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Oświadczenie o stausie przedsiębiorstwa - po aktualizacji 24 kB
2020.01.14 Informacja - zmiany dot. statusu przedsiębiorstwa 47 kB
Znak sprawy: 115/INW/20 Data publikacji: 2021-01-13 Data przetargu: 2021-01-27
Data otwarcia ofert: 2021-01-20
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Świadczenie usług serwisowych urządzeń produkcji INVERTIM Sp. z o.o. dla kopalń JSW S.A. w 2021 i 2022 roku.
Pełna treść [ pdf 53 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
zał. nr 1 - Formularz Ofertowy 115 INW 20 136 kB
zał. nr 2 - Specyfikacja techniczna 115 INW 20 72 kB
zał. nr 3 - IPU 115 INW 20 137 kB
zał. nr 4 - Blokada wadium 115 INW 20 19 kB
Informacja - RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 107/INW/20 Data publikacji: 2021-01-12 Data przetargu: 2021-01-29
Data otwarcia ofert: 2021-01-19 Otwarcie ofert przesunięto na: 2021-01-22
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Wymianę lin nośnych i wyrównawczych dla kopalń JSW S.A. w 2021r.
Pełna treść [ pdf 61 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 640 kB
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego 283 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 266 kB
Załącznik nr 3 - IPU 493 kB
Załącznik nr 4 - blokada faktur do wadium 348 kB
Informacja - RODO 20 kB
Załacznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Ogłoszenie 107 INW 20 zmiana terminów 61 kB
Informacja o modyfikacji 107 INW 20 34 kB
zał. 2 Specyfikacja techniczna -po modyfikacji 66 kB
zał. 3 IPU -po modyfikacji 143 kB