Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto
Znak sprawy: 042/R/21 Data publikacji: 2021-03-25 Data przetargu: 2021-04-14
Data otwarcia ofert: 2021-03-31
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Wykonanie robót remontowych na Magazynie przy KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice. UWAGA !!! Termin aukcji został przesunięty z dnia 09.04.2021 na dzień 14.04.2021 godz. 12:00. Dziękuje
Pełna treść [ pdf 61 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. r 1 Formularz Ofertowy 76 kB
Zał. nr 2 Specyfikacja techniczna 32 kB
Zał. nr 3 Wzór umowy 93 kB
Zał. nr 4 Przedmiar 53 kB
Informacja RODO 20 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja o zadanym pytaniu i odpowiedzi 31 kB
Informacja o zadanych pytaniach i odpowiedziach cz. 2 40 kB
Dokumentacja fotograficzna 855 kB
Znak sprawy: 038/INW/21 Data publikacji: 2021-03-23 Data przetargu: 2021-04-08
Data otwarcia ofert: 2021-03-30
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Serwis i dostawa części zamiennych oraz bieżące naprawy iskrobezpiecznych systemów komunikacji radiowej typu MCA 1000 oraz MULTICOM dla potrzeb kopalń JSW S.A. w 2021 roku.
Pełna treść [ pdf 62 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 143 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 51 kB
Załącznik nr 3 - IPU 118 kB
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia 26 kB
Informacja - RODO 20 kB
Ośwadcznie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 041/R/21 Data publikacji: 2021-03-23 Data przetargu: 2021-04-06
Data otwarcia ofert: 2021-03-30
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na przykatwianie stropnic stalowych w polach międzyodrzwiowych do stropu pochylni PW-1 (370 mb), pochylni PW-2 (290 mb) i chodnika PW-2 (870 mb) w pokł. 360/1 oraz 2 rzędów stropnic stalowych w polach międzyodrzwiowych do stropu chodnika PW-1 (800 mb) w pokł. 360/1, na łącznej długości 3130 mb w JSW S.A. KWK Pniówek
Pełna treść [ pdf 63 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy 81 kB
Załącznik nr 2. Specyfikacja techniczna 53 kB
Załącznik nr 3. Istotne Postanowienia Umowy 139 kB
Załącznik nr 4. Wzór ośwadczenia do wadium 52 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja - RODO 20 kB
Znak sprawy: 036/INW/21 Data publikacji: 2021-03-22 Data przetargu: 2021-04-13
Data otwarcia ofert: 2021-04-06
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Remont obmurza paleniska suszarki nr 4 w budynku suszarni ob. 4.1 ZPMW KWK Pniówek
Pełna treść [ pdf 60 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 82 kB
Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna 62 kB
Załącznik nr 2 A - Kosztorys nakładczy 1706 kB
Załącznik nr 3 -IPU 117 kB
Załącznik nr 4 - Wizja lokalna 35 kB
Załącznik nr 5 -wzór -blokada faktur 24 kB
Załącznik nr 6 -cennik 2021 110 kB
Załącznik nr 7 Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Załącznik nr 8 - Informacja RODO 20 kB
Znak sprawy: 085/INW/20 Data publikacji: 2021-03-19 Data przetargu: 2021-04-14
Data otwarcia ofert: 2021-04-02
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: wykonanie parkingu przy ul. Armii Krajowej w Jastrzębiu-Zdroju
Pełna treść [ pdf 52 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Przedmiar Etap I 1612 kB
Przedmiar Etap II 1459 kB
Przedmiar -murki oporowe 761 kB
Przedmiar -oświetlenie 722 kB
Przedmiar -przyłącze wodociągowe 615 kB
Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy 68 kB
Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna 32 kB
Załącznik nr 3 IPU 78 kB
Informacja -Rodo 20 kB
Wzór oświadczenia -blokowanie faktur 24 kB
Załącznik -oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja o zapytaniach i udzielonych odpowiedziach 085 INW 20 200 kB
Informacja o zapytaniach i udzielonych odp. 085 INW 20 43 kB
Informacja o zapytaniu -post. 085 INW 20 31 kB
Znak sprawy: 038/R/21 Data publikacji: 2021-03-18 Data przetargu: 2021-04-06
Data otwarcia ofert: 2021-03-25
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: wydrążenie pochylni A-32 pokład 404/2 łg, chodnika A-32 pokład 404/2 łg oraz przecinki ścianowej A-32 pokład 404/2 łg w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka - Ruch Borynia.
Pełna treść [ pdf 58 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. 1 Formularz ofertowy 299 kB
Zał. 1 do Formularza ofertowego - kosztorys 712 kB
Zał. 2 Specyfikacja techniczna 418 kB
Zał. 3 Istotne Postanowienia Umowy 572 kB
Zał. 4 Oświadczenie o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 355 kB
Zał. 5 Cennik wyrobów i usług produkcji pomocniczej 277 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja - RODO 20 kB