Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto
Znak sprawy: 286/R/WZP19 Data publikacji: 2019-10-02 Data przetargu: 2019-10-16
Data otwarcia ofert: 2019-10-09
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Łaźni nr 3 KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 91 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. 1 - Formularz Ofertowy 53 kB
Zał. 2 - Specyfikacja Techniczna 674 kB
Zał. 1 do Specyfikacji - oświadczenie o przeprowadzonej wizji 27 kB
Zał. 3 - Oświadczenia Oferenta 34 kB
Zał. 4 - Istotne Postanowienia Umowy 742 kB
Zał. 5 - Cennik usług Zamawiającego 1934 kB
Zał. 6 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 18 kB
Informacja - RODO 17 kB
INFORMACJA DODATKOWA 60 kB
Znak sprawy: 296/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-10-01 Data przetargu: 2019-10-15
Data otwarcia ofert: 2019-10-08
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: roboty górnicze w zakresie likwidacji przenośnika zgrzebłowego ścianowego i podścianowego z likwidowanej ściany II w pokładzie 408/3 oraz likwidacji napędu przenośnika taśmowego wraz z trasą przenośnika dla JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice.
Pełna treść [ pdf 94 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy 48 kB
Załącznik nr 1a. do Formularza Ofertowego 36 kB
Załącznik nr 2. Specyfikacja techniczna 99 kB
Załącznik nr 3. Oświadczenie oferenta 52 kB
Załącznik nr 4. Istotne Postanowienia Umowy 165 kB
Załącznik nr 5. Cennik 690 kB
Załącznik nr 6. Wzór oświadczenia do blokowania wadium 29 kB
Informacja - RODO 17 kB
Informacja dodatkowa 60 kB
Znak sprawy: 299/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-09-30 Data przetargu: 2019-10-18
Data otwarcia ofert: 2019-10-10
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Przebudowa przekopu G6E oraz wykonanie wlotu do pochylni IV w pokładzie 401/2 dla JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów.
Pełna treść [ pdf 90 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 53 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 102 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie 48 kB
Załącznik nr 4 - IPU 157 kB
Załącznik nr 5 - Blokada faktur 33 kB
Cennik opłat 1291 kB
Informacja - RODO 17 kB
INFORMACJA DODATKOWA 60 kB
Znak sprawy: 290/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-09-30 Data przetargu: 2019-10-14
Data otwarcia ofert: 2019-10-07
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Najem dwóch kolejek podwieszanych z napędem własnym wraz z zestawami transportowymi i wózkami hamulcowymi dla JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów
Pełna treść [ pdf 92 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy 40 kB
Zał. nr 1 do Formularza ofertowego - Wykaz wymagań 33 kB
Zał. nr 2 - Wymagania techniczne 73 kB
Zał. nr 3 - Oświadczenie oferenta 39 kB
Zał. nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy 127 kB
Zał. nr 5 - Cennik opłat i usług świadczonych dla firm obcych 666 kB
Zał. nr 6 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 36 kB
Informacja - RODO 17 kB
Znak sprawy: 292/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-09-26
Data otwarcia ofert: 2019-10-14
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksową obsługa i utrzymanie w czystości i sprawności technicznej lampowni i wydawalni posiłków regeneracyjnych w budynku socjalnym przy szybie VI JSW S.A. KWK Budryk w Chudowie.
Pełna treść [ pdf 42 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja RODO 17 kB
Informacja dodatkowa 60 kB
Znak sprawy: 291/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-09-25 Data przetargu: 2019-10-21
Data otwarcia ofert: 2019-09-10
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Remont poszycia na szybie VI poz. 850m w JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 94 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 146 kB
Załącznik nr 2- Wymagania techniczne 164 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta 151 kB
Załącznik nr 4 - IPU 268 kB
Załącznik nr 5 - Cennik opłat i usług świadczonych dla firm obcych 694 kB
Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 264 kB
Informacja - RODO 17 kB
INFORMACJA DODATKOWA 64 kB