Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto
Znak sprawy: 103/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-05-26
Data otwarcia ofert: 2020-06-10
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie remontów nawierzchni na placach składowych magazyny przy KWK Borynia - Zofiówka Ruch
Pełna treść [ pdf 43 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja RODO 41 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 090/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-05-22 Data przetargu: 2020-06-05
Data otwarcia ofert: 2020-05-28
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Wykonanie instalacji elektrycznej dla eksploatacji ściany nr 14 w pokładzie 355 oraz ściany nr 9 w pokładzie 408/2 dla potrzeb JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów
Pełna treść [ pdf 58 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 Wymagania techniczne 78 kB
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy 44 kB
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego 37 kB
Załącznik nr 3 Oświadczenia Oferenta 50 kB
Załącznik nr 3a Dodatkowe Oświadczenia Oferenta 32 kB
Załącznik nr 4 Istotne Postanowienia Umowy 175 kB
Załącznik nr 5 Oświadczenie o zatrudnieniu osób 35 kB
Załącznik nr 6 Oświadczenie o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 23 kB
Załącznik nr 7 Cennik opłat 669 kB
Informacja - RODO 41 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 095/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-05-22 Data przetargu: 2020-06-05
Data otwarcia ofert: 2020-05-29
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Kompleksowa obsługa punktu wydawania lamp górniczych, punktu wydawania metanomierzy i punktu wydawania ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego dla potrzeb JSW S.A. KWK Jastrzębie-Bzie.
Pełna treść [ pdf 107 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy 46 kB
Zał. nr 2 - Oświadczenie oferent 41 kB
Zał. nr 3 - Specyfikacja techniczna 93 kB
Zał. nr 4 - IPU 149 kB
Zał. nr 5. - Oświadczenie - blokada zobowiązań 25 kB
Zał. nr 6 - Wykaz stawek obow. u Zamawiającego 615 kB
Zał. nr 7 - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Zał. nr 8 - Umowa powierzenia danych osobowych 1134 kB
Informacja - RODO 41 kB
Znak sprawy: 105/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-05-22 Data przetargu: 2020-05-28
Data otwarcia ofert: 2020-05-26
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na Najem dwóch podziemnych stacji odmetanowania w JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 56 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 299 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 450 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Oferenta 219 kB
Załącznik nr 4 - IPU 685 kB
Załącznik nr 5 - Cennik opłat i usług świadczonych dla firm obcych 854 kB
Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia 360 kB
Informacja - RODO 41 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja o zapytaniu do warunków ogłoszenia o aukcji 105 R WRP 20 192 kB
Znak sprawy: 096/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-05-21 Data przetargu: 2020-06-04
Data otwarcia ofert: 2020-05-28 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-06-03
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na wykonanie robót związanych z przebudową istniejącej obudowy w przekopie wschodnim poz. -600 w JSW S.A. KWK Jastrzębie-Bzie
Pełna treść [ pdf 57 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 285 kB
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Oferenta 274 kB
Załącznik nr 3 - Specyfikacja Techniczna 378 kB
Załącznik nr 4 - IPU - do akceptacji 380 kB
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia 360 kB
Załącznik nr 6 - Wykaz stawek obowiązujących u Zamawiającego 321 kB
Informacja - RODO 41 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 091/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-05-20
Data otwarcia ofert: 2020-06-04
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na: Roboty związane z kontrolą, konserwacją i bieżącą naprawą jednostek transportu dołowego oraz roboty ślusarsko-spawalnicze i obsługa kuźni w warsztacie (nawa nr II) na terenie JSW S.A. KWK "Budryk"
Pełna treść [ pdf 51 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 41 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB