Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto
Znak sprawy: 044/R/21 Data publikacji: 2021-04-09 Data przetargu: 2021-04-23
Data otwarcia ofert: 2021-04-16
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: robót górniczych w zakresie zabudowy i uzupełnienia konstrukcji istniejącej trasy przenośników taśmowych dla ściany XXII w pokładzie 405/1 dla JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 63 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. nr 1 - Formularz Ofertowy 451 kB
Zał. nr 2 - Specyfikacja techniczna 426 kB
Zał. nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 742 kB
Zał. nr 4 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 179 kB
Zał. nr 5 - Cennik opłat stosowanych przez KWK Knurów-Szczygłowice na rzecz podmiotów zewnętrzny 873 kB
Zał. nr 6 - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja - RODO 20 kB
Znak sprawy: 047/R/21 Data publikacji: 2021-04-09 Data przetargu: 2021-04-16
Data otwarcia ofert: 2021-04-14
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na rozdrabnianie i załadunek węgla na samochody na placu składowym węgla KWK Borynia- Zofiówka Ruch Borynia
Pełna treść [ pdf 59 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy 56 kB
Załącznik nr 2. Wymagania techniczne 48 kB
Załącznik nr 3. Istotne postanowienia umowy 106 kB
Załącznik nr 4. Wzór oświadczenia blokada wadium 26 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja - RODO 20 kB
Znak sprawy: 048/R/21 Data publikacji: 2021-04-09 Data przetargu: 2021-04-16
Data otwarcia ofert: 2021-04-14
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Transport węgla z placu składowego węgla KWK Borynia-Zofiówka Ruch Boorynia na plac składowy JSW KOKS S.A Koksownia Radlin.
Pełna treść [ pdf 53 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 62 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 40 kB
Załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 104 kB
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia blokada wadium 26 kB
Załącznik nr 6 - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Załącznik nr 7 - Informacja - RODO 20 kB
Znak sprawy: 044/INW/21 Data publikacji: 2021-04-07 Data przetargu: 2021-04-28
Data otwarcia ofert: 2021-04-21
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Remont obudowy szybu I-go w JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice.
Pełna treść [ pdf 58 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 61 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 101 kB
Załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 182 kB
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o blokadzie zobowiązań 24 kB
Załącznik nr 5 - Cennik opłat 1421 kB
Załącznik nr 6 - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Załącznik nr 7 - Informacja RODO 20 kB
Znak sprawy: 046/INW/21 Data publikacji: 2021-04-06 Data przetargu: 2021-04-30
Data otwarcia ofert: 2021-04-23
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Remont zbiornika przepadu urobku zabudowanego w rząpiu szybu "Jan"(III) na poziomie 850 m w JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów.
Pełna treść [ pdf 54 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 046 INW 21 66 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 046 INW 21 75 kB
Załącznik nr 2a 046 INW 21 33 kB
Załącznik nr 3 - IPU 046 INW 21 146 kB
Załącznik nr 4 - Cennik opłat 1440 kB
Informacja - RODO 20 kB
Wzór Oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 045/R/21 Data publikacji: 2021-04-06 Data przetargu: 2021-04-14
Data otwarcia ofert: 2021-04-08
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na:Roboty górnicze w zakresie zabudowy i uzupełnienia istniejącej trasy przenośników taśmowych dla odstawy urobku ze ściany XI w pokładzie 404/4 dla JSW S.A. KWK Knurów - Szczygłowice Ruch Szczygłowice. UWAGA! Zmiana terminu aukcji z dnia 12.04.2021 na dzień 14.04.2021 r.
Pełna treść [ pdf 70 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
zał. nr 1 Formularz Ofertowy 67 kB
zał. nr 2 Specyfikacja techniczna 112 kB
zał. nr 3 Istotne Postanowienia Umowy 149 kB
zał.nr 4 Cennik 4031 kB
zał. nr 5 Oświadczenie o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 26 kB
zał. nr 6 Wykaz osób 44 kB
Informacja RODO 20 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB