Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto
Znak sprawy: 328/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-10-14
Data otwarcia ofert: 2019-10-29
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonywanie usług w zakresie przeglądów i remontów sprzętu będącego na wyposażeniu Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego dla potrzeb kopalń JSW S.A. w 2019 roku.
Pełna treść [ pdf 43 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 17 kB
INFORMACJA DODATKOWA 60 kB
Znak sprawy: 310/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-10-14 Data przetargu: 2019-10-28
Data otwarcia ofert: 2019-10-21
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Wymianę uszczelnienia kesonowego zrębu szybu III KWK Borynia-Zofiowka-Jastrzębie Ruch Borynia wraz z dostawą materiałów
Pełna treść [ pdf 91 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy 143 kB
Zał. nr 2 - Oświadczenie oferenta 142 kB
Zał. nr 3 - Specyfikacja techniczna 127 kB
Zał. nr 4 -Istotne Postanowienia Umowy 180 kB
Zał. nr 5 - Wzór ośw. o zgodzie na zablokow. zobow. 60 kB
Zał. nr 6 - Wykaz stawek obowiązujących u Zamawiającego 310R 258 kB
Informacja - RODO 17 kB
INFORMACJA DODATKOWA 64 kB
Znak sprawy: 322/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-10-11 Data przetargu: 2019-10-22
Data otwarcia ofert: 2019-10-16
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Wykonanie przebudowy wraz ze skrzyżowaniem objazdu szybu III z przecinką wentylacyjną do szybu III poziom 830 (skrzyżowanie palmowe) oraz drążenie przecinki wentylacyjnej do szybu III poziom 830 wraz z wykonaniem załamania tzw. "wachlarza" z pochylnią wentylacyjną IX w JSW S.A. KWK Pniówek.
Pełna treść [ pdf 93 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
zał. 1 Formularz ofertowy 64 kB
zał. 2 Specyfikacja techniczna 84 kB
zał. 3 Oświadczenie Oferenta 63 kB
zał. 4 Istotne Postanowienia Umowy 151 kB
zał. 5 Wzór oświadczenia - blokada faktur 51 kB
INFORMACJA DODATKOWA 17 kB
Informacja RODO 17 kB
Znak sprawy: 305/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-10-10 Data przetargu: 2019-10-28
Data otwarcia ofert: 2019-10-22
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Wydrążenie przekopu kierunkowego S poz. 1120m w JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Borynia". Zmiana terminu składania wniosków z dnia 17.10.2019 r. na dzień 22.10.2019 r. oraz zmiana terminu aukcji z dnia 23.10.2019 r. na dzień 28.10.2019 r.
Pełna treść [ pdf 94 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 17 kB
INFORMACJA DODATKOWA 60 kB
załącznik nr 1a do formularza ofertowego 28 kB
załącznik nr 1-formularz ofertowy 39 kB
załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna 77 kB
załącznik nr 3 -Oświadczenie oferenta 47 kB
załącznik nr 4 -Istotne Postanowienia Umowy 132 kB
załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia -blokada faktur 51 kB
załącznik nr 6 -cennik 246 kB
Znak sprawy: 298/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-10-10 Data przetargu: 2019-10-22
Data otwarcia ofert: 2019-10-17
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na wykonanie usługi w zakresie: Kompleksowa obsługa Punktu Pierwszej Pomocy dla JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka.
Pełna treść [ pdf 92 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 47 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 42 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenia oferenta 34 kB
Załącznik nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy 86 kB
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o blokadzie należności 19 kB
Załącznik nr 6 - Cennik usług świadczonych odpłatnie przez zamawiającego 320 kB
INFORMACJA DODATKOWA 60 kB
Znak sprawy: 283/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-10-08 Data przetargu: 2019-10-21
Data otwarcia ofert: 2019-10-15
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na świadczenie usług serwisowych górniczych agregatów sprężarkowych i sprężarek śrubowych dla JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 93 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 231 kB
Załącznik nr 1a do Formularza ofertowego 248 kB
Załącznik nr 1b do Formularza ofertowego 358 kB
Załącznik nr 1c do Formularza ofertowego 268 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 289 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta 265 kB
Załącznik nr 4 - IPU 549 kB
Załącznik nr 5 - Cennik opłat i usług świadczonych dla firm obcych 570 kB
Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 147 kB
INFORMACJA DODATKOWA 60 kB
Informacja - RODO 17 kB