Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto
Znak sprawy: 004/INW/21 Data publikacji: 2021-01-25 Data przetargu: 2021-02-12
Data otwarcia ofert: 2021-02-05
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na:roboty budowlane polegające na remoncie mostu przenośnikowego 5-3a ob. nr 5.2 z w ZPMW KWK "Borynia - Zofiówka" Ruch "Zofiówka".
Pełna treść [ pdf 63 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 61 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 95 kB
Załącznik nr 5 do Specyfikacji Technicznej 168 kB
Załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 156 kB
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o blokadzie zobowiązań 296 kB
Załącznik nr 5- Cennik opłat i usług 153 kB
Informacja RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Załącznik nr 4 do Specyfikacji Technicznej 245 kB
Znak sprawy: 003/INW/21 Data publikacji: 2021-01-22 Data przetargu: 2021-02-12
Data otwarcia ofert: 2021-01-29 Otwarcie ofert przesunięto na: 2021-02-05
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na:Remont kruszarki KWK - 100U dla ZPMW JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 78 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy 62 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 89 kB
Załącznik nr 1 do Spec. tech.- cennik 1595 kB
Załącznik nr 3 -Istotne Postanowienia Umowy 164 kB
Załącznik nr 4 -Wzór oświadczenia 31 kB
Załcznik nr 5 -Informacja - RODO 20 kB
Załącznik nr 6 - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 010/R/21 Data publikacji: 2021-01-22 Data przetargu: 2021-02-05
Data otwarcia ofert: 2021-01-28
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 56 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 62 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 60 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenia oferenta 42 kB
Załącznik nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy 108 kB
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 25 kB
Załącznik nr 6 - Wykaz cen obowiązujących dla KWK Budryk 32 kB
Informacja - RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 011/R/21 Data publikacji: 2021-01-20 Data przetargu: 2021-02-05
Data otwarcia ofert: 2021-01-29
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na badanie jakościowe tkaniny podsadzkowej polipropylenowej oraz wyrobów z niej wykonanych np. rękawy
Pełna treść [ pdf 56 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. 1 Formularz ofertowy 341 kB
Zał. 2 Wymagania techniczne 456 kB
Zał. 3 IPU 523 kB
Zał. 4 Oświadczenie o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 355 kB
Informacja - RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 087/INW/20 Data publikacji: 2021-01-19 Data przetargu: 2021-02-02
Data otwarcia ofert: 2021-01-26
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na:Przebudowa obiektu pompowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa przewodu tłocznego DN500 PE i wykonanie przyłącza elektroenergetycznego SN 6kV wraz ze słupową stacją transformatorową.
Pełna treść [ pdf 62 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy 79 kB
Załącznik Nr 2 - specyfikacja techniczna 54 kB
Załącznik 2A do Spec. tech. 1389 kB
Załącznik Nr 3_ Istotne Postanowienie Umowy 101 kB
Załącznik nr 4 - Oświadczenie 348 kB
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
RODO 20 kB
Znak sprawy: 116/INW/20 Data publikacji: 2021-01-18 Data przetargu: 2021-01-26
Data otwarcia ofert: 2021-01-21
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Budowa zbiorników retencyjnych wód deszczowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy szybie FOCH II w KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów.
Pełna treść [ pdf 60 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Załącznik nr 1 - Forularz Ofertowy 66 kB
Załączik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 96 kB
Załącznik nr 2 do Specyfikacji Technicznej 134 kB
Załącznik nr 3 do Specyfikacji Technicznej 1641 kB
Załącznik nr 4 do Specyfikacji Technicznej 216 kB
Załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 167 kB
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o blokadzie zobowiązań 25 kB