Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto
Znak sprawy: 309/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-10-07 Data przetargu: 2019-11-05
Data otwarcia ofert: 2019-10-28
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Drążenie osadnika głównego poz. 1110, osadnika II poz. 1110, chodnika nadosadnikowego II poz. 1110, chodnika nadosadnikowego I poz. 1110, osadnika I poz. 1110 w JSW S.A. KWK Bzie-Dębina w budowie
Pełna treść [ pdf 94 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 199 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 225 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta 148 kB
Załącznik nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy 454 kB
Załącznik nr 5 - Cennik opłat i usług świadczonych dla firm obcych 411 kB
Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 117 kB
Informacja - RODO 17 kB
INFORMACJA DODATKOWA 64 kB
Znak sprawy: 304/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-10-07 Data przetargu: 2019-10-21
Data otwarcia ofert: 2019-10-14
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na:Świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów oraz dzierżawy kontenerów i pojemników w JSW S.A. KWK "Pniówek"
Pełna treść [ pdf 89 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 51 kB
Załącznik nr 2 -Specyfikacja techniczna 51 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie 48 kB
Załącznik nr 4 - IPU 96 kB
Załącznik nr 5 - Blokada faktur 26 kB
Informacja - RODO 17 kB
INFORMACJA DODATKOWA 60 kB
Znak sprawy: 301/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-10-07 Data przetargu: 2019-10-15
Data otwarcia ofert: 2019-10-10
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Wykonanie pobierki spągu w chodniku PW-1 pokład 358/1 na długości 818 m w KWK Pniówek.
Pełna treść [ pdf 128 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 57 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 70 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenia oferenta 65 kB
Załącznik nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy 129 kB
Załącznik nr 5 - Blokada 51 kB
Załącznik nr 6 - Cennik 156 kB
Informacja - RODO 17 kB
INFORMACJA DODATKOWA 64 kB
Znak sprawy: 300/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-10-04
Data otwarcia ofert: 2019-10-21
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowa istniejącego przepustu w km 3+347 oraz przebudowa potoku Ornontowickiego i przebudowa istniejącego nasypu kolejowego i torowiska w km od 2+928 do 3+550.
Pełna treść [ pdf 47 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 17 kB
INFORMACJA DODATKOWA 64 kB
Znak sprawy: 302/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-10-04
Data otwarcia ofert: 2019-10-21
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na: usługi sprzętem ciężkim dla JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 47 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 17 kB
INFORMACJA DODATKOWA 60 kB
Znak sprawy: 317/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-10-03 Data przetargu: 2019-10-22
Data otwarcia ofert: 2019-10-10
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Kompleksową obsługę urządzeń transportu urobku w trakcie prowadzonych robót górniczych przygotowawczych dla JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów
Pełna treść [ pdf 90 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy 317R 39 kB
Zał. nr 2 - Specyfikacja Techniczna 317R 94 kB
Zał. nr 3 - Oświadczenie oferenta 317R 41 kB
Zał. nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy 317R 157 kB
Zał. nr 5 - Wzór oświadcz. o zg. na zablokow. zobow. 317R 29 kB
Zał. nr 6 - Cennik opłat i usług świadczonych dla firm obcych 317R 1443 kB
Informacja - RODO 17 kB
INFORMACJA DODATKOWA 60 kB