Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto
Znak sprawy: 043/R/21 Data publikacji: 2021-04-02 Data przetargu: 2021-05-07
Data otwarcia ofert: 2021-04-12 Otwarcie ofert przesunięto na: 2021-04-30
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Roboty górnicze związane ze wzmacnianiem obudowy podporowej Chodnika B-2 w pokładzie 402 poprzez przykotwienie kotwami strunowymi zabudowanych podciągów stalowych dla JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 109 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 40 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 63 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenia wykonawcy 37 kB
Załącznik nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy 102 kB
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 25 kB
Załącznik nr 6 - Cennik opłat i usług świadczonych dla firm obcych 32 kB
Załącznik nr 7 - Informacja - RODO 20 kB
Załącznik nr 8 - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 040/R/21 Data publikacji: 2021-04-02 Data przetargu: 2021-04-20
Data otwarcia ofert: 2021-04-09 Otwarcie ofert przesunięto na: 2021-04-13
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Wykonanie pięciu dołowych otworów badawczych rdzeniowych o średnicy HQ (O 96 mm) i długości 130 m każdy pod kątem -90° oraz pięciu dołowych otworów badawczych rdzeniowych o średnicy HQ (O 96 mm) i długości 40m każdy pod kątem + 90°, w celu rozpoznania jakości pokładów węgla zalegających w południowej części partii G złoża Zofiówka.
Pełna treść [ pdf 118 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 80 kB
Załącznik nr 2 - Wymagania techniczne 76 kB
Załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 129 kB
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 84 kB
Załącznik nr 5 - Informacja - RODO 20 kB
Załącznik nr 6 - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 045/INW/21 Data publikacji: 2021-04-01 Data przetargu: 2021-04-22
Data otwarcia ofert: 2021-04-14
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na:Roboty górnicze związane z drążeniem Przekopu Cz do pokładu 405/2 w JSW S.A. KWK "Budryk"
Pełna treść [ pdf 62 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 20 kB
Ośwadcznie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 45 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 61 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenia oferenta 37 kB
Załącznik nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy 99 kB
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia 33 kB
Załącznik nr 6 - cennik 32 kB
Informacja o zapytaniu - postępowanie 045 NW 21 36 kB
Informacja o zapytaniach 2 - postępowanie 045 NW 21 31 kB
Znak sprawy: 035/R/21 Data publikacji: 2021-03-31 Data przetargu: 2021-04-15
Data otwarcia ofert: 2021-04-08
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: wiercenie otworów badawczych rdzeniowych w JSW S.A. KWK Jastrzębie-Bzie.
Pełna treść [ pdf 56 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. 1 Formularz ofertowy 62 kB
Zał. 2 Specyfikacja techniczna 80 kB
Zał. 3 Istotne Postanowienia Umowy 131 kB
Zał. 4 Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 78 kB
Zał. 5 Wykaz stawek obowiązujących u Zamawiającego 95 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja - RODO 20 kB
Znak sprawy: 042/INW/21 Data publikacji: 2021-03-30 Data przetargu: 2021-04-21
Data otwarcia ofert: 2021-04-07 Otwarcie ofert przesunięto na: 2021-04-14
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na:Zakup wraz z dostawą 3 zespołów pompowych wysokociśnieniowych do pompowania wody czystej lub zawierającej niewielką ilość zanieczyszczeń mechanicznych dla KWK Jastrzębie-Bzie.
Pełna treść [ pdf 48 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 042 INW 21 57 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 042 INW 21 47 kB
Załącznik nr 3 - IPU 021 INW WRP 21 128 kB
Załącznik nr 4 - wzór ośwadczenia do wadium 52 kB
Znak sprawy: 043/INW/21 Data publikacji: 2021-03-30 Data przetargu: 2021-04-14
Data otwarcia ofert: 2021-04-07
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Remont wentylatorów głównych typu WPK na stacjach wentylatorów głównych przy szybach IV i V JSW S.A. KWK "Pniówek".
Pełna treść [ pdf 57 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 -Formularz Ofertowy - 043 INW 21 91 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna - 043 INW 21 74 kB
Załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy - 043 INW 21 152 kB
Załącznik nr 4 - Cennik usług produkcji pomocniczej - 043 INW 21 353 kB
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Załącznik nr 6 - Wzór ośwadczenia-zablokowanie zobowiązań 52 kB
Informacja - RODO 20 kB
31.03.2021 Informacja o zapytaniu 043 INW 21 31 kB
02.04.2021 Informacja o zapytaniu 043 INW 21 32 kB