Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto
Znak sprawy: 092/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-05-18 Data przetargu: 2020-06-02
Data otwarcia ofert: 2020-05-26
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na wykonywanie remontów skrzyń baterii akumulatorowych typu SBS-4 dla lokomotyw dołowych dla potrzeb ruchowych kopalń JSW S.A. w roku 2020
Pełna treść [ pdf 52 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. 1 Formularz Ofertowy 311 kB
Zał. 2 Specyfikacja techniczna 276 kB
Zał. 3 Oświadczenia Oferenta 274 kB
Zał. 4 IPU 361 kB
Zał. 5 Wzór oświadczenia 374 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja - RODO 41 kB
Znak sprawy: 089/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-05-14 Data przetargu: 2020-05-27
Data otwarcia ofert: 2020-05-20
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Utrzymanie stacji sprężarek głównych z siecią rurociągów sprężonego powietrza dla JSW S.A. KWK Knurów - Szczygłowice Ruch Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 66 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
zalacznik nr 1 formularz ofertowy 53 kB
zalacznik nr 2 specyfikacja techniczna 142 kB
zalacznik nr 3 oswiadczenie Oferenta 44 kB
zalacznik nr 4 Istotne Postanowienia Umowy 220 kB
zalacznik nr 5 oswiadczenie o zgodzie na zablokowanie zobowiazan 26 kB
zalacznik nr 6 cennik oplat stosowanych przez KWK Knurów-Szczyglowice na rzecz podmiotów zewnetrznych 776 kB
Informacja -RODO 41 kB
zalacznik -oswiadczenie duzego przedsiebiorcy 107 kB
Znak sprawy: 072/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-05-08
Data otwarcia ofert: 2020-06-01
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na:Wykonanie prac remontowo - budowlanych w obiektach ZWP JSW S.A. w 2020 r. UWAGA!!!! Termin składania ofert został przesunięty z dnia 22.05.2020 r. na dzień 29.05.2020 r., natomiast termin otwarcia został przesunięty z dnia 25.05.2020 r. na dzień 01.06.2020 r.
Pełna treść [ pdf 42 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja RODO 41 kB
Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 083/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-05-08 Data przetargu: 2020-06-01
Data otwarcia ofert: 2020-05-15 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-05-25
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na Remont 2 podnośników kubełkowych B-1000 dla ZPMW KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Borynia".
Pełna treść [ pdf 60 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. nr 1 - Formularz Ofertowy 083R 53 kB
Zał. nr 2 -Specyfikacja Techniczna 083R 50 kB
Zał. nr 3 - Oświadczenie Oferenta 083R 33 kB
Zał. nr 4 - IPU 083R 110 kB
Zał. nr 5 - Cennik oplat świadczonych na rzecz firm obcych 60 kB
Informacja - RODO 41 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja o Modyfikacji 083 R WRP 20 30 kB
Zał. nr 2 - Specyfikacja Techniczna po modyfik. 083R 50 kB
Informacja o zapytaniach i odpowiedziach 083 R WRP 20 36 kB
Rys.7_RT_2005_100 373 kB
Informacja o Modyfikacji II 083 R WRP 20 27 kB
Zał. nr 4 - IPU po modyfik. 083R 110 kB
Informacja o zapytaniach i odpowiedziach 083 R WRP 20 31 kB
Znak sprawy: 074/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-05-08
Data otwarcia ofert: 2020-05-25
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie przeglądu i kalibracji aparatury sejsmologicznej i sejsmoakustycznej w kopalniach JSW S.A. w roku 2020.
Pełna treść [ pdf 48 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 41 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 084/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-05-07 Data przetargu: 2020-05-25
Data otwarcia ofert: 2020-05-14 Otwarcie ofert przesunięto na: 2020-05-18
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na Wykonanie remontu odmulnika Dorr I w KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów
Pełna treść [ pdf 59 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 601 kB
Załącznik nr 2 - Wymagania Techniczne 528 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Oferenta 374 kB
Załącznik nr 3a - Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej 357 kB
Załącznik nr 3b - Oświadczenie o zatrudnieniu osób 427 kB
Załącznik nr 4 - IPU 607 kB
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia 360 kB
Załącznik nr 6 - Cennik opłat stosowanym przez KWK Knurów-Szczygłowice 854 kB
Informacja - RODO 41 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja o zapytaniu do warunków ogłoszenia o aukcji 084 R WRP 20 206 kB