Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto
Znak sprawy: 082/R/21 Data publikacji: 2021-06-17 Data przetargu: 2021-07-05
Data otwarcia ofert: 2021-06-28
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Badanie jakościowe pyłu kamienno-wapiennego.
Pełna treść [ pdf 57 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. 1 Formularz ofertowy 434 kB
Zał. 2 Wymagania techniczne 376 kB
Zał. 3 Wzór umowy 678 kB
Informacja - RODO 20 kB
Oświadczenie statusu dużego przedsiębiorcy podpisany 147 kB
Znak sprawy: 076/R/21 Data publikacji: 2021-06-17 Data przetargu: 2021-06-29
Data otwarcia ofert: 2021-06-23
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na wykonanie narzutu ze spoiwa mineralnego w przecince wentylacyjnej C-1 w pokł. 404/2, pochylni wentylacyjnej C-1 w pokł. 404/2, pochylni wentylacyjnej VIIIa oraz pochylni C-2 w pokł. 404/4 i 405/1, na łącznej długości 1911mb w KWK "Pniówek"
Pełna treść [ pdf 70 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy 455 kB
Załącznik nr 2. Specyfikacja techniczna 596 kB
Załącznik nr 3. Istotne Postanowienia Umowy 177 kB
Załącznik nr 4. Wzór ośwadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 348 kB
Załącznik nr 5. Cennik opłat i usług świadczonych dla firm obcych 139 kB
Załącznik nr 6. Klauzula Informacyjna RODO 20 kB
Załącznik nr 7. Oświadczenie statusu dużego przedsiębiorcy 147 kB
Znak sprawy: 081/R/21 Data publikacji: 2021-06-15 Data przetargu: 2021-06-25
Data otwarcia ofert: 2021-06-21
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: ochrona mienia i osób w budynkach w Jastrzębiu Zdroju: Biuro Zarządu JSW S.A. ul. Jana Pawła II 4, Budynek CUW ul. Armii Krajowej 56
Pełna treść [ pdf 67 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 92 kB
Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej - Umowa Powierzenia Danych Osobowych do Przetwarzania 799 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 100 kB
Załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 166 kB
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 48 kB
Załącznik nr 5 - Informacja - RODO 20 kB
Załącznik nr 6 - Oświadczenie statusu dużego przedsiębiorcy 147 kB
Znak sprawy: 075/R/21 Data publikacji: 2021-06-14 Data przetargu: 2021-06-28
Data otwarcia ofert: 2021-06-21
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Wykonanie naprawy segmentowej bramy przemysłowej w Magazynie Głównym przy KWK Borynia - Zofiówka Ruch Borynia
Pełna treść [ pdf 57 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy 075 R 21 95 kB
Zał. nr 2 - Specyfikacja techniczna 075 R 21 1817 kB
Zał. nr 3 - Wzór umowy 075 R 21 135 kB
Informacja - RODO 20 kB
Oświadczenie statusu dużego przedsiębiorcy podpisany 147 kB
Znak sprawy: 078/R/21 Data publikacji: 2021-06-11 Data przetargu: 2021-06-29
Data otwarcia ofert: 2021-06-22
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na badanie jakościowe noży do kombajnu ścianowego lub chodnikowego
Pełna treść [ pdf 53 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. 1 Formularz ofertowy 319 kB
Zał. 2 Wymagania techniczne 502 kB
Zał. 1 do Wymagań technicznych 1119 kB
Zał. 2 do Wymagań technicznych 1245 kB
Zał. 3 Wzór umowy 635 kB
Zał. 4 Klauzula Informacyjna RODO 20 kB
Zał. 5 Oświadczenie statusu dużego przedsiębiorcy 147 kB
Znak sprawy: 079/R/21 Data publikacji: 2021-06-11 Data przetargu: 2021-06-23
Data otwarcia ofert: 2021-06-18
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na:Zarządzanie i wielobranżowa obsługa techniczna obiektów i terenów zewnętrznych należących do Biura Zarządu JSW S.A. przy Al. Jana Pawła II 4 oraz Centrum Usług Wspólnych JSW S.A. przy ul. Armii Krajowej 56 w Jastrzębiu-Zdroju
Pełna treść [ pdf 124 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 91 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 7490 kB
Załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 200 kB
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 48 kB
Załącznik nr 5 - Informacja - RODO 20 kB
Załącznik nr 6 - Oświadczenie statusu dużego przedsiębiorcy podpisany 147 kB