Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto
Znak sprawy: 084/INW/20 Data publikacji: 2020-12-03 Data przetargu: 2020-12-18
Data otwarcia ofert: 2020-12-11
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Rozbudowa i integracja systemów łączności telefonicznej, alarmowania i gazometrycznego w KWK Jastrzębie-Bzie
Pełna treść [ pdf 75 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 56 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 78 kB
Załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 144 kB
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o blokadzie zobowiązań 52 kB
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Załącznik nr 6 - Wykaz stawek obowiązujących u Zamawiającego 362 kB
Informacja RODO 20 kB
Znak sprawy: 199/R/20 Data publikacji: 2020-12-02 Data przetargu: 2020-12-16
Data otwarcia ofert: 2020-12-09
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na : Swiadczenia usług dla ZPMW KWK Knurów Szczygłowice - utrzymanie w sprawności technicznej ciągów technologicznych w ZPMW
Pełna treść [ pdf 90 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 69 kB
załącznik nr 2 - Wymagania Techniczne 78 kB
załącznik nr 3 - IPU 145 kB
załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 26 kB
Informacja - RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja o zapytaniach i odpowiedziach 199 R 20 22 kB
Znak sprawy: 086/INW/20 Data publikacji: 2020-11-30 Data przetargu: 2020-12-15
Data otwarcia ofert: 2020-12-07
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Świadczenie usług zabezpieczenia przed ścieraniem powierzchni i regeneracji części maszyn materiałami ceramicznymi dla ZPMW kopalń JSW S.A.
Pełna treść [ pdf 436 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 369 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 469 kB
Załącznik nr 3 - IPU 441 kB
Załącznik nr 4 - blokada faktur do wadium 348 kB
Załacznik nr 1 do Formularza Ofertowego 242 kB
Informacja - RODO 20 kB
Załacznik -Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 203/R/20 Data publikacji: 2020-11-27 Data przetargu: 2020-12-16
Data otwarcia ofert: 2020-12-03
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty na: Zapewnienie transportu urobku w trakcie prowadzenia robót przodkowych związanych z rozcięciem partii pokładu 405/1 dla JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice.
Pełna treść [ pdf 74 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
załącznik nr 1 - Specyfikacja Techniczna 103 kB
załącznik do Specyfikacji - harmonogram zapewnienia transportu urobku 22 kB
załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy 64 kB
załącznik nr 3 - IPU 176 kB
załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 30 kB
załącznik nr 5 - Cennik opłat i usług świadczonych dla firm obcych 2961 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja - RODO 20 kB
2021.01.14 Wyniki 203 R 20 12 kB
Znak sprawy: 080/INW/20 Data publikacji: 2020-11-26 Data przetargu: 2020-12-10
Data otwarcia ofert: 2020-12-03
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Kompleksowa obsługa serwisowa zespołu belek nośnych typu UiK Duralift-80 i Modulift oraz wciągników przejezdnych transportowych typu UiK-WPT dla potrzeb JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka" na okres 24 miesięcy.
Pełna treść [ pdf 87 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 080 INW 20 79 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 080 INW 20 46 kB
Załącznik nr 3 -Istotne postanowienia umowy 080 INW 20 158 kB
Załącznik nr 4 - Cennik opłat i usług świadczonych 080 INW 20 522 kB
Informacja - RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
wzór oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 080 INW 20 — zaktualizowany 80 kB
Znak sprawy: 186/R/20 Data publikacji: 2020-11-20 Data przetargu: 2020-12-22
Data otwarcia ofert: 2020-11-27
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na montaż i demontaż rurociągów odmetanowania (2 zadania): 1. Wykonanie montażu rurociągów odmetanowania w JSW S.A. KWK Budryk 2. Wykonanie demontażu rurociągów odmetanowania w JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 440 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. 1 Formularz ofertowy 321 kB
Zał. 2 Specyfikacja techniczna 256 kB
Zał. 3 Istotne Postanowienia Umowy 354 kB
Zał. 4 Cennik opłat i usług świadczonych dla firm obcych 224 kB
Zał. 5 Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 191 kB
Informacja - RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB