Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto
Znak sprawy: 258/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-08-14 Data przetargu: 2019-09-16
Data otwarcia ofert: 2019-08-23 Otwarcie ofert przesunięto na: 2019-09-06
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną: Drążenie przekopu wentylacyjnego G-1 do pokładu 410 i pochylni badawczej G-1 pokł. 410 w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka.
Pełna treść [ pdf 94 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. 1 Formularz ofertowy 56 kB
Zał. 2 Specyfikacja techniczna 75 kB
Zał. 3 Oświadczenia Oferenta 111 kB
Zał. 4 Istotne Postanowienia Umowy 153 kB
Zał. 5 Cennik opłat i usług świadczonych dla firm obcych 311 kB
Zał. 6 Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 256 kB
Informacja - RODO 17 kB
2019.09.04 ZWP publik. zapyt. i odp. 41 kB
Znak sprawy: 233/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-08-06 Data przetargu: 2019-08-28
Data otwarcia ofert: 2019-08-21
Status: Anulowany

Informacja o unieważnieniu postępowania na remont poszycia na szybie VI poz. 850m w JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 94 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 17 kB
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 145 kB
Załącznik nr 2- Wymagania techniczne 165 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta 149 kB
Załącznik nr 4 - IPU 271 kB
Załącznik nr 5 - Cennik opłat i usług świadczonych dla firm obcych 694 kB
Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 264 kB
Znak sprawy: 229/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-08-02 Data przetargu: 2019-08-23
Data otwarcia ofert: 2019-08-14
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na wykonanie usługi w zakresie: Wykonanie przebudowy w przekopie łączącym poziom 950 m w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Borynia
Pełna treść [ pdf 93 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. 1. Formularz ofertowy 36 kB
Zał. 1a. kosztorys ofertowy 31 kB
Zał. 2. Oświadczenie oferenta 40 kB
Zał. 3. Specyfikacja Techniczna 55 kB
Zał. do Specyfikacji Technicznej 234 kB
Zał. 4 Istotne Postanowienia Umowy 115 kB
Zał. 5. Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobow. 24 kB
Zał. 6. Cennik wyrobów i usług produkcji pomocniczej 210 kB
Informacja - RODO 17 kB
Znak sprawy: 250/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-07-30
Data otwarcia ofert: 2019-09-16
Status: Zamknięty

Informacja o wyborze ofert: Wykonywanie usług w zakresie przeglądów i remontów sprzętu będącego na wyposażeniu Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego dla potrzeb kopalń JSW S.A. w 2019 roku.
Pełna treść [ pdf 43 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja RODO 17 kB
Informacja na JSW S.A. 25 kB
Informacja o wyborze ofert 12 kB
Znak sprawy: 223/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-07-30 Data przetargu: 2019-08-21
Data otwarcia ofert: 2019-08-09
Status: Anulowany

Unieważnienie postępowania:Wykonanie przebudowy wraz ze skrzyżowaniem objazdu szybu III z przecinką wentylacyjną do szybu III poziom 830 (skrzyżowanie palmowe) oraz drążenie przecinki wentylacyjnej do szybu III poziom 830 wraz z wykonaniem załamania tzw. "wachlarza" z pochylnią wentylacyjną IX w JSW S.A. KWK Pniówek.
Pełna treść [ pdf 92 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
zał. 1 Formularz Ofertowy 61 kB
zał. 2 Specyfikacja techniczna 84 kB
zał. 3 Oświadczenie Oferenta 63 kB
zał. 4 Istotne Postanowienia Umowy 152 kB
zał. 5 Wzór oświadczenia - blokada faktur 51 kB
Informacja RODO 17 kB
Znak sprawy: 240/R/WZP/19 Data publikacji: 2019-07-24 Data przetargu: 2019-08-09
Data otwarcia ofert: 2019-07-31
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty na: Wykonanie pobierki spągu w przecince K-1 pokład 362/1, pochylni K-3 pokład 362/1, pochylni K-2 pokład 362/1, przecince K-2 pokład 362/1 oraz pochylni K-4 pokład 362/1 za pomocą spągoładowarki w JSW S.A. KWK Pniówek
Pełna treść [ pdf 90 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 17 kB
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 208 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 218 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta 158 kB
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy 332 kB
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 164 kB
240 R WZP 19 Wyniki 86 kB