Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 418 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 225 tys. Euro netto
Znak sprawy: 022/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-02-06
Data otwarcia ofert: 2020-02-25
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie remontów silników budowy zwykłej do 200 kW dla potrzeb kopalń JSW S.A. w 2020 r.
Pełna treść [ pdf 52 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja RODO 41 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 027/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-02-04 Data przetargu: 2020-02-19
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług serwisowych urządzeń produkcji Carboautomatyka 2020 roku
Pełna treść [ pdf 42 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja RODO 41 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Znak sprawy: 391/R/WRP/19 Data publikacji: 2020-01-30 Data przetargu: 2020-02-20
Data otwarcia ofert: 2020-02-13
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty na: Remont silników elektrycznych budowy przeciwwybuchowej prądu stałego typu LDs 245 LDs 327 oraz LDa 280 i LDa 327do lokomotyw dołowych dla kopalń JSW S.A. w 2020 roku.
Pełna treść [ pdf 107 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 80 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 61 kB
Załącznik nr 2a - Deklaracja 51 kB
Załącznik nr 2b - Deklaracja 52 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenia oferentów 53 kB
Załącznik nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy 104 kB
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 276 kB
Załącznik nr 6 - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja - RODO 41 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenia oferentów - po modyfikacji 50 kB
391 R WRP 19 Wyniki 18 kB
Znak sprawy: 014/R/WRP/20 Data publikacji: 2020-01-29
Data otwarcia ofert: 2020-02-21
Status: Otwarty

Wybór najkorzystniejszej oferty na: Naprawa drogi krajowej nr 81 w km 40+030 do km 41+750 w Pawłowicach będącej w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Katowicach.
Pełna treść [ pdf 50 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 41 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
2020.02.07 Przes. term. 014 R WRP 20 20 kB
014 R WRP 20 wyniki 18 kB
Znak sprawy: 374/R/WRP/19 Data publikacji: 2020-01-27
Data otwarcia ofert: 2020-02-11
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na Serwis i dostawa części zamiennych oraz bieżące naprawy iskrobezpiecznych systemów komunikacji radiowej typu MCA 1000 oraz FLEXCOM-MULTICOM dla potrzeb kopalń JSW S.A. w 2020 roku
Pełna treść [ pdf 43 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja - RODO 41 kB
Znak sprawy: 399/R/WRP/19 Data publikacji: 2020-01-24 Data przetargu: 2020-02-13
Data otwarcia ofert: 2020-02-04
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na:Świadczenie usług serwisowych i dostawa części dla zespołów pompowych z wysokociśnieniowymi pompami nurnikowymi typu PM 400 i PM 150 dla JSW S.A. KWK "Pniówek"
Pełna treść [ pdf 104 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik Nr 1- Formularz Ofertowy 56 kB
Załącznik Nr 2 - Specyfikacja techniczna 81 kB
Załącznik do Specyfikacji Technicznej 42 kB
Tabela nr 1 22 kB
Tabela nr 2 54 kB
Tabela nr 3 60 kB
Tabela nr 4 51 kB
Tabela nr 5 24 kB
Cennik części porwmontowych 42 kB
Załącznik Nr 3 - Oświadcznie 43 kB
Załącznik Nr 4 - IPU 97 kB
Cennik usług KWK 326 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Załaczniki do umowy 126 kB
Załącznik nr 5 - Blokada wadium 26 kB