Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto
Znak sprawy: 011/R/21 Data publikacji: 2021-01-20 Data przetargu: 2021-02-12
Data otwarcia ofert: 2021-01-29
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty na badanie jakościowe tkaniny podsadzkowej polipropylenowej oraz wyrobów z niej wykonanych np. rękawy
Pełna treść [ pdf 56 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. 1 Formularz ofertowy 341 kB
Zał. 2 Wymagania techniczne 456 kB
Zał. 3 IPU 523 kB
Zał. 4 Oświadczenie o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 355 kB
Informacja - RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
011 R 21 Wyniki 171 kB
Znak sprawy: 087/INW/20 Data publikacji: 2021-01-19 Data przetargu: 2021-02-19
Data otwarcia ofert: 2021-01-26
Status: Otwarty

Wybór najkorzystniejszej oferty na: Przebudowę obiektu pompowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa przewodu tłocznego DN500 PE i wykonanie przyłącza elektroenergetycznego SN 6kV wraz ze słupową stacją transformatorową.
Pełna treść [ pdf 62 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy 79 kB
Załącznik Nr 2 - specyfikacja techniczna 54 kB
Załącznik 2A do Spec. tech. 1389 kB
Załącznik Nr 3_ Istotne Postanowienie Umowy 101 kB
Załącznik nr 4 - Oświadczenie 348 kB
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
RODO 20 kB
087 INW 20 wynik 21 kB
Znak sprawy: 113/INW/20 Data publikacji: 2021-01-14 Data przetargu: 2021-02-15
Data otwarcia ofert: 2021-01-21 Otwarcie ofert przesunięto na: 2021-01-28
Status: Otwarty

Wybór najkorzystniejszej oferty na:Najem 2 szt. zestawów do przewożenia osób za pomocą kolejki podwieszonej z napędem własnym na okres 730 dni dla JSW S.A. KWK "Budryk".
Pełna treść [ pdf 55 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 44 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 54 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenia oferenta 41 kB
Załącznik nr 4 - IPU 96 kB
Załącznik nr 5- Wzór oświadczenia 25 kB
Załącznik nr 6 -cennik 32 kB
Załącznik nr 7 Klauzula inf. RODO 528 kB
Informacja o zapytaniach 29 kB
113 INW 21 Wyniki 12 kB
Znak sprawy: 115/INW/20 Data publikacji: 2021-01-13 Data przetargu: 2021-01-27
Data otwarcia ofert: 2021-01-20
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty na: Świadczenie usług serwisowych urządzeń produkcji INVERTIM Sp. z o.o. dla kopalń JSW S.A. w 2021 i 2022 roku.
Pełna treść [ pdf 53 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
zał. nr 1 - Formularz Ofertowy 115 INW 20 136 kB
zał. nr 2 - Specyfikacja techniczna 115 INW 20 72 kB
zał. nr 3 - IPU 115 INW 20 137 kB
zał. nr 4 - Blokada wadium 115 INW 20 19 kB
Informacja - RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
115 INW 20 Wyniki 12 kB
Znak sprawy: 01/INW/21 Data publikacji: 2021-01-08
Data otwarcia ofert: 2021-01-26 Otwarcie ofert przesunięto na:
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na:Serwis i bieżaca naprawę urzadzeń dyspozytorni dla potrzeb kopalń JSW S.A.
Pełna treść [ pdf 43 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja - RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
001 INW 21 Wyniki 18 kB
Znak sprawy: 112INW/20 Data publikacji: 2021-01-07 Data przetargu: 2021-01-22
Data otwarcia ofert: 2021-01-18 Otwarcie ofert przesunięto na: 2021-01-07
Status: Otwarty

Wybór najkorzystniejszej oferty na:: Modernizacja systemu kontroli parametrów technologicznych produkcji i BHP typu FOD-900 dla kopalń JSW S.A.
Pełna treść [ pdf 54 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 54 kB
Złącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 40 kB
Załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 113 kB
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o blokadzie zobowiązań 24 kB
Załącznik nr 5 - Cennik opłat 1017 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja RODO 20 kB
Wybór najkorzystniejszej oferty 17 kB