Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Jastrzębie-Bzie

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Jastrzębie-Bzie
Znak sprawy: 008/BZIE/21 Data publikacji: 2021-04-13 Data przetargu: 2021-05-10
Data otwarcia ofert: 2021-04-30
Status: Zamknięty

JSW S.A. KWK "Jastrzębie-Bzie" ogłasza aukcję elektroniczną na Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych odpadów komunalnych wytwarzanych przez JSW S.A. KWK "Jastrzębie-Bzie" oraz dzierżawy pojemników do ich gromadzenia w latach 2021-2022 dla KWK "Jastrzębie-Bzie". Przesunięto termin składania ofert na dzień 30.04.2021r. Data przetargu: 10.05.2021r.
Pełna treść [ pdf 183 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
formularz ofertowy 372 kB
Specyfikacja Techniczna 193 kB
IPU 1039 kB
OSWIADCZENIE 50 kB