Środek trwały

Oferta sprzedaży


Cena wywoławcza: 160800.00
Data przetargu: 2020-09-04

Szczegóły oferty

Opis
Przedmiot przetargu obejmuje zlokalizowaną w Połomi przy ulicy Wolności – Szyb VI peryferyjny KWK „Jastrzębie-Bzie”, „kontenerowej stacji pozyskiwania metanu” - składnik rzeczowy majątku trwałego stanowiący własność Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Zakład KWK „Jastrzębie-Bzie”.
W skład rzeczowego składnika majątku wchodzi:
- Nawanialnia kontaktowa metanu,
- Instalacja pozyskiwania i sprężania metanu.