Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto
Znak sprawy: 032/R/21 Data publikacji: 2021-03-04 Data przetargu: 2021-03-16
Data otwarcia ofert: 2021-03-10
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Wykonanie usług transportowych samochodami osobowo-towarowymi świadczonych na rzecz JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 55 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 47 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 52 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenia oferenta 34 kB
Załącznik nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy 92 kB
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie wadium 26 kB
Załącznik nr 6 - Wykaz cen obowiązujących dla KWK Budryk 32 kB
Załącznik nr 7 - Informacja RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB