Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto
Znak sprawy: 031/R/21 Data publikacji: 2021-03-03 Data przetargu: 2021-03-17
Data otwarcia ofert: 2021-03-09
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Świadczenie usług obejmujących wykonywanie legalizacji ponownych oraz napraw doraźnych wag najazdowych zlokalizowanych przy magazynach ZWP JSW S.A. w 2021 roku
Pełna treść [ pdf 61 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. nr 1 Formularz Ofertowy 84 kB
Zał. nr 2 Wymagania Techniczne 41 kB
Zał. nr 3 Wzór umowy 137 kB
Zał. nr 4 Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 26 kB
Zał nr 1 do Umowy Wykaz wag 28 kB
Informacja RODO 20 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB