Aukcje elektroniczne powyżej kwoty 500 tys. zł

Aukcje elektroniczne powyżej kwoty 500 tys. zł
Znak sprawy: 279-2/A/21 Data publikacji: 2021-03-02 Data przetargu: 2021-03-11
Data otwarcia ofert: 2021-03-05
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty po rozstrzygnięciu postępowania na następujące materiały:Gaśnice, części do gaśnic i pozostały sprzęt p.poż. !!! UWAGA !!! Aukcja 279/A/21 jest podzielona na dwie części tylko na potrzeby licytacji (aukcja 279-1/A/21 - poz. 1-28, aukcja 279-2/A/21 - poz. 29-56)
Pełna treść [ pdf 52 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 279 436 kB
Informacja - RODO 20 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Oświadczenie o odpadach 197 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 18 kB
Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej 289 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 530 kB
wyniki 279 200 kB