Aukcje elektroniczne powyżej kwoty 500 tys. zł

Aukcje elektroniczne powyżej kwoty 500 tys. zł
Znak sprawy: 280/A/21 Data publikacji: 2021-03-02 Data przetargu: 2021-03-11
Data otwarcia ofert: 2021-03-05
Status: Anulowany

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na nastepujące materiały: wyroby produkcji Atut
Pełna treść [ pdf 47 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. Formularz ofertowy 59 kB
Informacja RODO 41 kB
Oświadczenie Dużego Przedsiębiorcy 107 kB
Pakiet 1 38 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 39 kB