Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto
Znak sprawy: 030/R/21 Data publikacji: 2021-03-02 Data przetargu: 2021-03-29
Data otwarcia ofert: 2021-03-19
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na drążenie pochylni badawczej F-1 pokł.408/2 i 408/1-2, chodnika badawczego podścianowego F-1 pokł.408/2 i 408/1-2 oraz przecinki ścianowej F-1 pokł.408/2 i 408/1-2 w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka
Pełna treść [ pdf 58 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy 57 kB
Załącznik nr 1 do FO 50 kB
Załącznik nr 2. Specyfikacja techniczna 87 kB
Załącznik nr 3. Istotne postanowienia umowy 199 kB
Załącznik nr 4. Oświadczenie blokada wadium 33 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja - RODO 20 kB
Informacja o modyfikacji 33 kB
Informacja o zapytaniach i udzielonych odpowiedziach 37 kB
Informacja o zapytaniach i udzielonych odpowiedziach 2 63 kB
Informacja o zapytaniach i udzielonych odpowiedziach 3 45 kB