Aukcje elektroniczne powyżej kwoty 500 tys. zł

Aukcje elektroniczne powyżej kwoty 500 tys. zł
Znak sprawy: 266-2/A/21 Data publikacji: 2021-03-01 Data przetargu: 2021-03-10
Data otwarcia ofert: 2021-03-04
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty po rozstrzygnięciu postępowania na następujące materiały: Kołki rozporowe
Pełna treść [ pdf 60 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 266 455 kB
Zał. nr 2 - Specyfikacja techniczna 253 kB
Zał. nr 1 do Specyfikacji technicznej 363 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja - RODO 20 kB
wyniki 266 184 kB