Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto
Znak sprawy: 029/R/21 Data publikacji: 2021-02-25 Data przetargu: 2021-03-11
Data otwarcia ofert: 2021-03-04
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: wydrążenie przekopu C-25 w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka - Ruch Borynia
Pełna treść [ pdf 58 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. 1 Formularz ofertowy 310 kB
Zał. 1a do Formularza ofertowego - kosztorys 422 kB
Zał. 2 Specyfikacja techniczna 353 kB
Zał. 3 Istotne Postanowienia Umowy 393 kB
Zał. 4 Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 281 kB
Zał. 5 Cennik wyrobów i usług produkcji pomocniczej 336 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja - RODO 20 kB