Aukcje elektroniczne powyżej kwoty 500 tys. zł

Aukcje elektroniczne powyżej kwoty 500 tys. zł
Znak sprawy: 255/A/21 Data publikacji: 2021-02-25 Data przetargu: 2021-03-10
Data otwarcia ofert: 2021-03-03
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty po rozstrzygnięciu postępowania na następujące materiały: Armatura sprężonego powietrza
Pełna treść [ pdf 56 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 255 580 kB
pakiet zadanie 1 419 kB
pakiet zadanie 2 245 kB
pakiet zadanie 3 424 kB
pakiet zadanie 4 251 kB
pakiet zadanie 5 249 kB
Zał. nr 2 do Specyfikacji technicznej 190 kB
Zał. nr 1 do Specyfikacji technicznej 96 kB
Zał. nr 2 - Specyfikacja techniczna 262 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 18 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja - RODO 20 kB
wyniki 255 185 kB