Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - DOSTAWY

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - dostawy.

Znak sprawy: 3/P/21 Data publikacji: 2021-02-24 Otwarcie ofert przesunięto na: 2021-04-22

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - Dostawa wraz z zabudową kompletnych 4 niestacjonarnych agregatów wody lodowej typu woda/woda o mocy chłodniczej 950-999 kW każdy z osprzętem dla JSW S.A. KWK Jastrzębie-Bzie
Pełna treść [ pdf 93 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SWZ.pdf 133 kB
2. Zał. nr 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczna.pdf 61 kB
3. Zał. nr 1 do ST Parametry przedmiotu zamówienia.doc 111 kB
4. Zał. nr 2 do SWZ - Wzór Formularza ofertowego.xls 42 kB
5. Zał. nr 1 do FO - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.xml 20 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Ośw. o podwykonawcy.doc 42 kB
7. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys.xls 39 kB
8. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc 43 kB
9. Zał. nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o udost. zasobów.doc 35 kB
10. Zał. nr 5 do SWZ - Wzór umowy.pdf 152 kB
11. Zał. nr 1 do umowy - Specyfikacja Techniczna.pdf 61 kB
12. Zał. nr 2 do umowy - Parametry przedmiotu zamówienia.pdf 39 kB
13. Zał. nr 3 do umowy - Kosztorys.pdf 33 kB
14. Zał. 4 do umowy - Harmonogram realizacji zamówienia.pdf 41 kB
15. Zał. nr 5 do umowy - Cennik KWK.pdf 214 kB
16. Zał. nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia o zachowaniu w poufności.doc 32 kB
17. Zał. nr 7 do SWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy .doc 35 kB
18. Informacja do wykonawców z dn. 05.03.2021 87 kB
19. SWZ po zmianach z dn. 05.03.2021 403 kB
20. Zawiadomienie o wniesieniu odwołania.pdf 73 kB
21. Odwołanie 08.03.2021 r.pdf 413 kB
22. Informacja do wykonawców z dnia 18.03.2021.pdf 86 kB
23. SWZ z dnia 18.03.2021.pdf 133 kB
24. Informacja do wykonawców z dnia 29.03.2021.pdf 87 kB
25. SWZ.pdf 133 kB
26. Informacja do wykonawców z dnia 02.04.2021.pdf 1284 kB
27. SWZ po mod. 02.04.2021.pdf 134 kB
28. Zał. nr 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczna po mod. 02.04.2021.pdf 62 kB
29. Zał. nr 3 do FO - Kosztorys po mod. 02.04.2021.xls 39 kB
30. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw po mod. 02.04.2021.doc 44 kB
31. Zał nr 5 do SWZ - Wzór umowy po mod.02.04.2021 153 kB
32. Zał. 4 do umowy Harmonogram po mod. 02.04.2021.pdf 40 kB