Aukcje elektroniczne powyżej kwoty 500 tys. zł

Aukcje elektroniczne powyżej kwoty 500 tys. zł
Znak sprawy: 254/A/21 Data publikacji: 2021-02-24 Data przetargu: 2021-03-04
Data otwarcia ofert: 2021-03-01
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty po rozstrzygnięciu postępowania na następujące materiały: Krążniki do przenośników taśmowych
Pełna treść [ pdf 50 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 63 kB
Informacja RODO 41 kB
Oswiadczenie Dużego Przedsiębiorcy 107 kB
Pakiet 1 31 kB
Pakiet 2 32 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Załącznik nr 1 do Spec. techn. 21 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 42 kB
Załącznik nr 2 do Spec. techn. 31 kB
Wyniki aukcji 254 14 kB