Aukcje elektroniczne powyżej kwoty 500 tys. zł

Aukcje elektroniczne powyżej kwoty 500 tys. zł
Znak sprawy: 251/A/21 Data publikacji: 2021-02-24 Data przetargu: 2021-03-17
Data otwarcia ofert: 2021-03-11
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty po rozstrzygnięciu postępowania na następujące materiały: Części do kotwiarek
Pełna treść [ pdf 55 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 251 445 kB
Załącznik nr 1 - do Spec. tech. 248 kB
Załącznik nr 2 - do Spec. tech. 256 kB
Pakiet 1 105 kB
Pakiet 2 105 kB
Pakiet 3 115 kB
Pakiet 4 98 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 18 kB
Informacja - RODO 20 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna - po modyfikacji 447 kB
wyniki 187 kB