Aukcje elektroniczne powyżej kwoty 500 tys. zł

Aukcje elektroniczne powyżej kwoty 500 tys. zł
Znak sprawy: 247/A/21 Data publikacji: 2021-02-22 Data przetargu: 2021-03-08
Data otwarcia ofert: 2021-03-02
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty po rozstrzygnięciu postępowania na następujące materiały:: Uszczelki i płyty bezazbestowe.
Pełna treść [ pdf 55 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Formularz ofertowy 247 408 kB
pakiet zadanie 1 - uszczelki bezazbestowe 239 kB
pakiet zadanie 2 - uszczelki bezazbestowe AF1000 225 kB
pakiet zadanie 3 -płyty bezazbestowe 231 kB
Wzór oświadczenia - blokada faktur 18 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 254 kB
Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej - Deklaracja zgodności dostawcy 363 kB
Informacja - RODO 20 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
wyniki 247 182 kB