Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto
Znak sprawy: 018/R/21 Data publikacji: 2021-02-18 Data przetargu: 2021-03-15
Data otwarcia ofert: 2021-02-25
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty na: wykonanie przebudowy z pobierką spągu za pomocą spągoładowarki i MW przekopu N-2 taśmowego na poziomie 830 w JSW S.A. Pniówek - uwaga zmiana terminu aukcji na 08.03.2021 r.
Pełna treść [ pdf 89 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 80 kB
załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 86 kB
załącznik nr 3 - Istotrne Postanowienia Umowy 150 kB
załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 53 kB
Załącznik nr 5 - Cennik opłat i usług świadczonych dla firm obcych 359 kB
Załącznik nr 6 - Klauzula inf. RODO 528 kB
Załącznik nr 7 - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
018 R 21 Wyniki 39 kB