Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto
Znak sprawy: 025/INW/21 Data publikacji: 2021-02-18 Data przetargu: 2021-03-11
Data otwarcia ofert: 2021-03-04
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Remont zawieszeń naczyń i lin wyrównawczych dla kopalń JSW S.A. w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Pełna treść [ pdf 80 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 105 kB
Załącznik nr 1 A do formularza ofertowego 48 kB
Załącznik nr 1 B do Formularza ofertowego 56 kB
Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna 45 kB
Załącznik nr 3 IPU 108 kB
Informacja -RODO 20 kB
Wzór oświadczenia -blokada faktur 24 kB
Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Informacja o zapytaniach i udzielonych odpowiedziach 41 kB
Informacja o zapytaniu i udzielonej odpowiedzi 39 kB