Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto
Znak sprawy: 004/INW/21 Data publikacji: 2021-01-25 Data przetargu: 2021-02-17
Data otwarcia ofert: 2021-02-05
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na:roboty budowlane polegające na remoncie mostu przenośnikowego 5-3a ob. nr 5.2 z w ZPMW KWK "Borynia - Zofiówka" Ruch "Zofiówka".
Pełna treść [ pdf 58 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 61 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 95 kB
Załącznik nr 5 do Specyfikacji Technicznej 168 kB
Załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 156 kB
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o blokadzie zobowiązań 296 kB
Załącznik nr 5- Cennik opłat i usług 153 kB
Informacja RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Załącznik nr 4 do Specyfikacji Technicznej 245 kB
Informacja o zapytaniach 29 kB