Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto
Znak sprawy: 003/INW/21 Data publikacji: 2021-01-22 Data przetargu: 2021-02-12
Data otwarcia ofert: 2021-01-29 Otwarcie ofert przesunięto na: 2021-02-05
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony na:Remont kruszarki KWK - 100U dla ZPMW JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice
Pełna treść [ pdf 78 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy 62 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 89 kB
Załącznik nr 1 do Spec. tech.- cennik 1595 kB
Załącznik nr 3 -Istotne Postanowienia Umowy 164 kB
Załącznik nr 4 -Wzór oświadczenia 31 kB
Załcznik nr 5 -Informacja - RODO 20 kB
Załącznik nr 6 - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB