Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto
Znak sprawy: 010/R/21 Data publikacji: 2021-01-22 Data przetargu: 2021-02-11
Data otwarcia ofert: 2021-01-28
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 57 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 62 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 60 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenia oferenta 42 kB
Załącznik nr 4 - Istotne Postanowienia Umowy 108 kB
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 25 kB
Załącznik nr 6 - Wykaz cen obowiązujących dla KWK Budryk 32 kB
Informacja - RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB