Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto
Znak sprawy: 011/R/21 Data publikacji: 2021-01-20 Data przetargu: 2021-02-12
Data otwarcia ofert: 2021-01-29
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na badanie jakościowe tkaniny podsadzkowej polipropylenowej oraz wyrobów z niej wykonanych np. rękawy
Pełna treść [ pdf 56 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. 1 Formularz ofertowy 341 kB
Zał. 2 Wymagania techniczne 456 kB
Zał. 3 IPU 523 kB
Zał. 4 Oświadczenie o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 355 kB
Informacja - RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB