Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto
Znak sprawy: 087/INW/20 Data publikacji: 2021-01-19 Data przetargu: 2021-02-19
Data otwarcia ofert: 2021-01-26
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na:Przebudowa obiektu pompowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa przewodu tłocznego DN500 PE i wykonanie przyłącza elektroenergetycznego SN 6kV wraz ze słupową stacją transformatorową.
Pełna treść [ pdf 62 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy 79 kB
Załącznik Nr 2 - specyfikacja techniczna 54 kB
Załącznik 2A do Spec. tech. 1389 kB
Załącznik Nr 3_ Istotne Postanowienie Umowy 101 kB
Załącznik nr 4 - Oświadczenie 348 kB
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
RODO 20 kB