Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto
Znak sprawy: 116/INW/20 Data publikacji: 2021-01-18 Data przetargu: 2021-01-26
Data otwarcia ofert: 2021-01-21
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty na: Budowa zbiorników retencyjnych wód deszczowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy szybie FOCH II w KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów.
Pełna treść [ pdf 60 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Informacja RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Załącznik nr 1 - Forularz Ofertowy 66 kB
Załączik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 96 kB
Załącznik nr 2 do Specyfikacji Technicznej 134 kB
Załącznik nr 3 do Specyfikacji Technicznej 1641 kB
Załącznik nr 4 do Specyfikacji Technicznej 216 kB
Załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 167 kB
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o blokadzie zobowiązań 25 kB
Wybór najkorzystniejszej oferty 18 kB