Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto
Znak sprawy: 007/R/21 Data publikacji: 2021-01-15 Data przetargu: 2021-02-02
Data otwarcia ofert: 2021-01-26
Status: Anulowany

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na: Badanie jakościowe noży do kombajnu ścianowego lub chodnikowego.
Pełna treść [ pdf 58 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. 1 Formularz ofertowy 59 kB
Zał. 2 Wymagania techniczne 54 kB
Zał. 1 do Wymagań technicznych 205 kB
Zał. 2 do Wymagań technicznych 237 kB
Zał. 3 Wzór umowy 107 kB
Wzór Oświadczenia - blokada faktur 24 kB
Informacja - RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB