Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto
Znak sprawy: 003/R/21 Data publikacji: 2021-01-14 Data przetargu: 2021-01-28
Data otwarcia ofert: 2021-01-21
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejzej oferty na: Usługi sprzętem ciężkim dla JSW S.A. KWK Budryk
Pełna treść [ pdf 59 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 47 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 55 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenia oferenta 41 kB
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy 89 kB
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 26 kB
Załącznik nr 6 - Wykaz cen obowiązujących dla KWK Budryk 32 kB
Załącznik nr 7 Klauzula inf. RODO 528 kB
Załącznik nr 8 - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
003 R 21 Wyniki 18 kB