Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 12200314/2020 Data publikacji: 2021-01-14 Data przetargu: 2021-01-28
Data otwarcia ofert: 2021-01-21
Status: Otwarty

KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza aukcję elektroniczną na temat: "Rozbiórka obiektu budowlanego wraz z dwoma silosami stalowymi na materiały sypkie zlokalizowanego w rejonie placów składowych na terenie JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice".
Pełna treść [ pdf 5303 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy 2425 kB
Załącznik nr 2 Specyfikacja Techniczna 5219 kB
Załącznik nr 3 IPU 13 MB
Załącznik nr 4 Wykaz cen za świadczenia usług przez Zamawiającego 1582 kB
Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 275 kB
Załącznik nr 6 Klauzula Informacyjna RODO 390 kB
Załącznik nr 7 Oświadczenie dotyczące statusu Zamawiającego 155 kB
Zmiana ogłoszenia w zakresie terminu licytacji 281 kB