Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto
Znak sprawy: 113/INW/20 Data publikacji: 2021-01-14 Data przetargu: 2021-02-15
Data otwarcia ofert: 2021-01-21 Otwarcie ofert przesunięto na: 2021-01-28
Status: Otwarty

JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ogłasza aukcję elektroniczną na:Najem 2 szt. zestawów do przewożenia osób za pomocą kolejki podwieszonej z napędem własnym na okres 730 dni dla JSW S.A. KWK "Budryk".
Pełna treść [ pdf 55 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 44 kB
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 54 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenia oferenta 41 kB
Załącznik nr 4 - IPU 96 kB
Załącznik nr 5- Wzór oświadczenia 25 kB
Załącznik nr 6 -cennik 32 kB
Załącznik nr 7 Klauzula inf. RODO 528 kB
Informacja o zapytaniach 29 kB