Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Usługi od 500 tys. zł do 428 tys. Euro netto i roboty budowlane o wartości od 500 tys. zł do 5 350 tys. Euro netto
Znak sprawy: 226/R/20 Data publikacji: 2021-01-13 Data przetargu: 2021-02-10
Data otwarcia ofert: 2021-01-22
Status: Zamknięty

Wybór najkorzystniejszej oferty na: Świadczenie usług w zakresie utrzymania rurociągów technologicznych w podziemnych wyrobiskach JSW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice.
Pełna treść [ pdf 64 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Zał. 1 Formularz ofertowy 61 kB
Zał. 2 Specyfikacja techniczna 98 kB
Zał. 3 Istotne Postanowienia Umowy 168 kB
Zał. 4 Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 25 kB
Zał. 5 Cennik opłat stosowany przez KWK Knurów-Szczygłowice 769 kB
Informacja - RODO 20 kB
Załącznik - Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 107 kB
Oświadczenie o stausie przedsiębiorstwa - po aktualizacji 24 kB
2020.01.14 Informacja - zmiany dot. statusu przedsiębiorstwa 47 kB
226 R 20 wyniki 19 kB