Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 12200329 Data publikacji: 2021-01-07 Data przetargu: 2021-02-02 Otwarcie ofert przesunięto na: 2021-01-26
Status: Otwarty

KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza aukcję elektroniczną na temat: Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych WAMAG PTD-1200, PIOMA 1200V oraz SVT/III-1200 dla KWK Knurów Szczygłowice Ruch Knurów. UWAGA: ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT I LICYTACJI. MODYFIKACJA WYMAGAŃ
Pełna treść [ pdf 349 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
12200329_zał._1_Formularz_ofertowy 3648 kB
12200329_zał._3_Istotne_postanowienia_umowy 14 MB
12200329_zał._4_Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 567 kB
12200329_zał._5_Cennik 1567 kB
12200329_zał._6_Oświadczenie_dużego_przedsiębiorcy 277 kB
12200329_Załącznik nr 2 Specyfikacja Techniczna 6869 kB
Zmiana terminu otwarcia ofert i licytacji 313 kB
Zmiana termonów 313 kB
12200329_modyfkacja_wymagań 6005 kB