Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 12200336/2020 Data publikacji: 2021-01-07 Data przetargu: 2021-01-21
Data otwarcia ofert: 2021-01-14
Status: Otwarty

KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza aukcję elektroniczną na temat: Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów kopalni, obejmujące: Zadanie 1 - odśnieżanie, posypywanie materiałami szorstkimi, usuwanie śniegu dla JSW S.A. KWK "Knurów -Szczygłowice" Ruch Knurów, Zadanie 2 - odśnieżanie, posypywanie materiałami szorstkimi, usuwanie śniegu dla JSW S.A. KWK "Knurów -Szczygłowice" Ruch Szczygłowice".
Pełna treść [ pdf 5369 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy 2596 kB
Załącznik nr 2 Specyfikacja Techniczna 3741 kB
Załącznik nr 3 IPU 12 MB
Załącznik nr 4 Wykaz cen za świadczenie usług przez Zamawiającego 670 kB
Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 278 kB
Załącznik nr 6 Klauzula Informacyjna RODO 390 kB
Załącznik nr 7 Oświadczenie dotyczące statusu Zamawiającego 155 kB