Objete ustawą Prawo Zamówień Publicznych - DOSTAWY

Objęte USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- usługi, roboty budowlane i dostawy (poza dostawami materiałowymi) - dostawy.

Znak sprawy: 60/P/20 Data publikacji: 2020-12-30
Data otwarcia ofert: 2021-02-03

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM - najem dwóch fabrycznie nowych spągoładowarek na podwoziu gąsienicowym z czerpakiem przybierkowym dla JSW S.A. KWK "Pniówek"
Pełna treść [ pdf 54 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
1. SIWZ 137 kB
2. Zał nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna 44 kB
3. Załącznik nr 1 do ST - Charakterystyka techniczna 25 kB
4. Zał. nr 2 do SIWZ - wzór formularza ofertowego 54 kB
5. Zał. nr 1 do FO - Formularz Jednolitego Dokumentu Zamówienia w formie pliku xml 96 kB
6. Zał. nr 2 do FO - Oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom 42 kB
7. Zał. nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw 42 kB
8. Zał. nr 4 do SIWZ- Oświadczenie z pkt 11.1.2. 34 kB
9. Zał. nr 5 do SIWZ- Oświadczenie udost. zasobów 35 kB
10. Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy 161 kB
11. Załącznik nr 1 do umowy - Charakterystyka techniczna 49 kB
12. Zał. nr 2 do umowy cennik usług KWK 39 kB
13. Zał. nr 7 do SIWZ- ośw. o zachowaniu poufności 21 kB
14. Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia o statusie wykonawcy 24 kB
15. Informacja do wykonawców z dnia 26.01.2021 r. 8467 kB
16. SIWZ po modyfikacji z dnia 26.01.2021 r 137 kB
17. Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy po modyfikacji z dnia 26.01.2021 r 162 kB
18. Informacja ws. kwoty na sfinansowanie zamówienia 67 kB
19. Informacja z otwarcia ofert 03.02.2021 r. 26 kB
20. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 67 kB
21. Informacja o wynikach aukcji 67 kB
22. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 946 kB