Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 12200280 Data publikacji: 2020-12-21 Data przetargu: 2021-01-11
Data otwarcia ofert: 2021-01-04
Status: Otwarty

Świadczenie usług serwisowych pomp typu PM-150 produkcji INOXIHP dla KWK Knurów - Szczygłowice.
Pełna treść [ pdf 71 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy 67 kB
zalącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna 4606 kB
załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy 8477 kB
załącznik nr 4 - Wykaz cen za świadczenie usług przez Zamawiającego 1409 kB
załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań 19 kB
załącznik nr 6 - Kaluzula Informacyjna RODO 26 kB
załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące statusu Zamawiającego 157 kB