Usługi i Roboty Budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tys zł KWK Knurów-Szczygłowice

Nie objęte ustawą Prawo Zamówien Publicznych
- Dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości od 3,5 tys. zł do 500 tyś zł netto - KWK Knurów-Szczygłowice
Znak sprawy: 12200279/2020 Data publikacji: 2020-12-21 Data przetargu: 2021-01-12
Data otwarcia ofert: 2021-01-05
Status: Otwarty

KWK "Knurów - Szczygłowice" ogłasza aukcję elektroniczną na temat: Świadczenie usług serwisowych układów hamulcowych produkcji Tüeschen Zimmermann oraz układów czyszczących taśmę przenośnikową typu STARCLEAN dla KWK Knurów - Szczygłowice z podziałem na 2 zadania: zadanie nr 1: serwis układów hamulcowych produkcji Tüeschen Zimmermann. zadanie nr 2: serwis układów czyszczących taśmę przenośnikową typu STARCLEAN.
Pełna treść [ pdf 422 kB]
Opis Rozmiar Pobierz
12200279_Formularz_ofertowy_zał._1pdf 2814 kB
12200279_ specyfikacja_techniczna_zał_2pdf 4706 kB
12200279_Istotne_postanowienia_umowy_zał._3 10 MB
12200279_Wzór oświadczenia o zgodzie na zablokowanie zobowiązań _zał4pdf 325 kB
12200279_ cennik_opłat_zał.5pdf 625 kB
Załącznik nr 6 Oświadczenie dużego przedsiębiorcy 157 kB